24one.net

24one.net - Nytt navn fra svindlerne bak Bolerino/NDH/Nordic Domain Hosting/Nordisk Domänhantering/Nordisk Provisionsinkasso/European Economy Control

For et par dager siden (i skrivende stund) ble domenet 24one.net registert og i løpet av kort tid har de også designet en hjemmeside som er knyttet opp til domenet. Utifra det man kan lese på hjemmesiden til 24One.net gis det inntrykk av at aktøren driver med oppkjøp og "beskyttelse" av domener.

I dag ringte en selger til en av våre medlemsbedrifter, og som medlem av Trygg Handel ba vårt medlem konsekvent selgeren om å ringe oss for å fremlegge tilbudet. Selgeren presenterte seg som en "respektabel" kundekonsulent for ovennevnte aktør. Ikke-selgeren ville opplyse vår medlemsbedrift om at deres bedrift (24One.net) hadde mottatt en bestilling på domenet "www.eksempel.com" og at han ikke ville godkjenne ordren uten å tilby dette domenet til vårt medlem først. De hadde jo tross alt "www.eksempel.no" fra før og han var derfor "pålagt" å informere dem om at noen nå hadde lagt et bud på domenet ".com".

Salgssamtalen er, som dere kan høre utifra innspilt samtale, ikke identisk, men fortsatt nærmest en tro kopi av den innspilte salgsamtalen vi linket til i vårt nyhetsskriv om Nordic Domain Hosting.

Vi i bransjen kaller slike forhåndsbestemte manus for "salgs-pitcher", og vi tør med sikkerhet fastslå at selger fra 24One.net benytter akkurat den samme salgs-pitchen som selgere hos Bolerino AB og Nordic Domain Hosting.

Lyd-filen som finnes på Youtube er som sagt veldig lik den som blitt brukt av "andre" domenesvindlere vi har skrevet artikler om tidligere, og man trenger ikke å være en detektiv eller sporhund for å skjønne at "24one.net" egentlig er de samme svindlerne som vi har advart mot tidligere og som vi har navngitt gjentatte ganger i denne advarselen.

På hjemmesiden oppgis følgende kontaktopplysninger:

24 One AB
Carl Gustafs väg 44
214 21 Malmö
Sverige
E-post: info@24one.net
www.24one.net

Org.nr: 556856-1533

Det finnes ikke noen bedrift ved navn "24 One AB" i det svenske foretaksregisteret, men de har jo skrevet et organisasjonsnummer, så vi gjorde en kjapp søkning på det oppgitte organisasjonsnummert - noe som "overraskende" resulterer i et treffBolerino AB. Ser vi på adressen som står oppgitt, er også den den samme som Bolerino AB oppgav på sin hjemmeside, en hjemmeside som ikke lengre er søkbar på nett, men som kan ses her i "buffreret" versjon.

Domenet, som ble registrert den 14. Januar 2013, står også registrert på domenesvindleren Bolerino AB med selskapets styreleder som kontaktperson for registreringen. Samme adresse er blitt brukt i domeneregistreringen men det finnes også et telefonummer som vi har reagert på og som vi fattet nysgjerrighet for, nemlig +46 (0) 732304032 - som viser seg å gå til det hardt kritiserte inkassoselskapet "Nordisk Provisionsinkasso AB" - dette er et firma som tidligere gikk under navnet European Economy Control AB og fungerte/fungerer som inndriver/inkassobyrå for både Bolerino AB og Nordic Domain Hosting, og som egentlig driftes av den samme banden!

Når vi først nevner Nordisk Provisionsinkasso AB vil vi gjøre alle oppmerksomme på at Finanstilsynet i Norge har fratatt dem retten/bevillingen til å drive inkassovirksomhet, dette ble vedtatt den 20. Juni 2012.

I Finanstilsynets forklaring finnes blant annet følgende å lese:

"Det synes som om EEC AB (Nå Nordisk Provisionsinkasso AB) spesielt kjøper forfalte fordringer fra ett enkelt selskap som driver med salg av domenenavn."

"Korrespondansen som har gått mellom Finanstilsynet og EEC AB viser at foretaket har liten forståelse for og vilje til å innrette seg det gjeldende regelverk og de retningslinjer og pålegg Finanstilsynet har gitt for inkassovirksomheten. Spesielt vises det til at foretaket gjentatte ganger har bekreftet at rutinene for innsigelseshåndteringen skal endres tilfredsstillende, men at det motsatte bekreftes ved at ytterligere klager basert på samme grunnlag til stadighet blir fremsatt. Det påpekes også at informasjon som fremkommer av kravs- og øvrige brev fra EEC AB til skyldnere dokumenterer overfor Finanstilsynet at retningslinjene og pålegget ikke følges korrekt.
Ovennevnte har bidratt til å svekke den tillitt Finanstilsynet må ha til at et foretak underlagt tilsyn virker på en betryggende og hensiktsmessig måte. Utilrådighetskriteriet i inkassoloven § 31 er ikke en ren sanksjonsbestemmelse, men det må foretas en vurdering av hvordan bevillingshaveren vil opptre i fremtiden. Det fremheves i denne sammenheng det relativt store antallet klager som er innkommet i løpet av den korte tiden foretaket har hatt bevilling, og at foretaket gjentatte ganger har gitt feilaktige opplysninger til Finanstilsynet ved å bekrefte at rutinene skal endres, uten at det har vært gjennomført noen faktiske endringer."

"VEDTAK:
Finanstilsynet tilbakekaller European Economy Control ABs (organisasjonsnummer 997 027 108) bevilling til å utøve oppkjøps- og egeninkasso med umiddelbar virkning.
"
Mere om vedtaket og dommen kan dere lese her.

Om vi går tilbake til hjemmesiden (www.24one.net) igjen og kopierer de første setningene av teksten hvor de omtaler seg selv og sitt "produkt" (og utelukker det nye navnet), søker på dette via Google så får vi treff som utelukkende bekrefter at teksten er kopiert og sitert av Nordic Domain Hosting/Nordisk Domänhantering.

For de som ikke har lest våre tidligere advarsler om disse produktene/firmaene vil vi for ordens skyld skrive en kort oppsummering på hva det er disse svindlerne driver med og hvordan vi kan fastslå at dette er direkte bedrageri.

1. Selgeren påstår som sagt at de har fått inn en bestilling på et domene som er tilnærmet identisk med det dere allerede eier (f. eks vil selger beskytte/selge www.etellerannet.com da dere allerede eier www.etellerannet.no) - dette er ren løgn og er kun et salgstriks som blir brukt for å legge press på dere.

2. De lover å "beskytte" ditt "varemerke" så lenge Deres firma er aktivt, og de hevder det kun vil komme en faktura for dette - i realiteten er det kun en normal domeneregistrering som de utfører for sine påståtte kunder (men som må fornyes hvert år dersom man ønsker å beholde domenet). I henhold til avtalevilkår vil dere altså bli fakturert HVERT ÅR etter den første fakturaen - akkurat som en vanlig domeneregistrering, men til en langt høyere pris enn hva som er å anse som passende og rimelig.

3. Disse svindlerne har gjentatte ganger påstått at de "tar hånd om alle domener i Norden" - noe som overhode ikke er tilfelle. Derimot advarer både Norske .no (Norid) og Svenske .se (IIS) mot denne salgsmetoden.

Trygg Handel advarer på det sterkeste mot ALLE domeneselgere som tar kontakt med dere på denne måten, uansett hvilken bedrift selger utgir seg å ringe ifra.

24one.net

24 One AB (falsk - egentlig Bolerino AB)

Adresse
Carl Gustafs Väg 44
SE-214 21 Malmö


CAPTCHA

Kun seriøse henvendelser fra verifiserbare navn vil bli besvart.

Trygg Handel vil aldri spre/selge deres epost videre til tredjepart eller på annen måte bruke deres epost til annet enn til direkte kommunikasjon

Du ønsker å lese en artikkel på Trygg Handels Svarteliste over useriøse selskaper og svindelaktører - kjempeflott!

Før du kan lese artikkelen ønsker vi at du godkjenner våre vilkår for tjenesten.

Vilkår for bruk Svartelisten eies i sin helhet av Trygg Handel AS. Informasjon som er publisert på Svartelisten er kun evnet for personlig bruk. Det er ikke tillatt å kopiere, dele eller på annen måte spre informasjon fra Svartelisten med kommersiell hensikt, uten skriftlig godkjennelse fra Trygg Handel AS.

Relaterte artikler

Two Wrongs Make a Right? Bolerino + Nordic Domain Hosting

De siste ukene har vi mottatt en rekke klager på det kjente svindelselskapet Bolerino AB Vi har i lang tid advart mot domene-svindleren Nordic Domain Hosting ifra Sverige, som i de siste årene har svindlet norske bedrifter for flere millioner kroner. Ved årsskiftet oppdaget vi at svindlerne hadde starte opp et søster-selskap som opererte på akkurat samme måte, og navnet på bedriften er Bolerino AB.

Les mer
paul la igjen en kommentar den 14 mar 2013 08:35:37
Denne firma ringte meg i går, sa at det skulle ringer tilbake. Da tok jeg opp telefonsamtale. Jeg sa på slutten "Ikke ring meg igjen" de sa "Takk for bestillingen, vi kjøre det fra i dag", også la de på. "unnskyld, hva sa du?" sa jeg, men da var de borte. Blir ikke overasket hvis jeg få en faktura i løpe av noen dager. Da fakturere jeg dem i retur. Heldivis har jeg tatt opp hele samtale, og har det som beskyttelse mot folk som driver med sånn virksomhet.
Trygg Handel svarte på en kommentar den 14 mar 2013 08:36:36
Hei Paul, Har du mulighet å sende oss en kopi av opptaket til support[at]trygghandel[dot]no? Vi har tidligere lagt opp en salgsamtale fra firmaet på Youtube (http://www.youtube.com/watch?v=xqpSmvmuaVM) og Vimeo (http://vimeo.com/59689788). Det er av interesse om de har forandret noe i samtalen siden den gang. På forhånd takk!
Ed la igjen en kommentar den 27 mar 2013 09:30:00
Hej Trygg handel, jeg er desværre også blevet kontaktet af 24One og får nu til tilsendt regninger med rykkergebyr og trusler om at sende mig inkasso. Hvad kan jeg gøre for at stoppe dette? Skal jeg blot ignorere dem?

Legg til en kommentar

Trygg Handel vil aldri spre/selge deres epost videre til tredjepart eller på annen måte bruke deres epost til annet enn til direkte kommunikasjon