Trygg Handels svarteliste

Trygg Handels svarteliste

Her kan dere se hvem som er aktive svindlere eller driver med villedene markedsføring i markedet om dagen. Advarslene bygger først og fremst på informasjon fra våre medlemmer, men også fra direkte kontakt og eksterne informasjonskilder. Her under kan dere klikke på "Kriterier for svartelisten" for å lese disse.

Trygg Handel AS eier informasjonen på Svartelisten i sin helhet, og spredning av informasjon uten å henvise til Trygg Handel som kilde er ikke tillatt.

Under hver bedrift kan man legge inn en kommentar om sin egen opplevelse med den aktuelle bedriften.

Som medlemmer kan dere alltid kontakte vår kundeservice via epost eller telefon (3100 3100) for direkte og personlig service. Vi hjelper dere med håndtering og bestridelse av fakturaer og bestillinger!

Kriterier for svartelisten

Business to Business

Business to Business er det seneste navnet på et produkt som svindelbedriften LD International AB selger gjennom villedende metoder.

Vi har tidligere advart mot Scandinavian Businesslink som driftes av det samme firmaet.

Produktnavnet er ny men salgsteknikken er den samme: Selgerne tar kontakt og vil bare bekrefte at dere skal avslutte en tidligere avtale om annonsering hos bedriften (en avtale som aldri har eksistert).

Deretter sender selgeren dere et skjema som han opplyser at dere må signere for at oppsigelsen skal være korrekt levert. Skjemaet som sendes er ikke noen oppsigelse - det er en bestilling av en dyr annonse på et verdiløst nettsted!

Vi har idag kjennskap til mange ulike bedrifter med flere ulike produktnavn som opererer med den samme svindelmetoden. Husk å ALDRI godkjenne/signere noen som helst skjema før dere nøye har lest igjennom hva som står på arket, spesielt eventuell tekst som står i mindre skrift.

Hele metoden er egentlig ulogisk da det er svært uvanlig at bedriften dere annonserer hos selv tar kontakt for å få en bekreftelse på at dere ønsker å avslutte kundeforholdet - Til vanlig vil det være dere som må ta kontakt med aktøren for å få en bekreftelse på at den aktuelle avtalen sies opp!

Slik ser skjemat fra Business to Business ut:

Business to Business

LD International AB

Adresse
GREV TUREGATAN 21
114 38 Stockholm


CAPTCHA

Kun seriøse henvendelser fra verifiserbare navn vil bli besvart.

Trygg Handel vil aldri spre/selge deres epost videre til tredjepart eller på annen måte bruke deres epost til annet enn til direkte kommunikasjon

Du ønsker å lese en artikkel på Trygg Handels Svarteliste over useriøse selskaper og svindelaktører - kjempeflott!

Før du kan lese artikkelen ønsker vi at du godkjenner våre vilkår for tjenesten.

Vilkår for bruk Svartelisten eies i sin helhet av Trygg Handel AS. Informasjon som er publisert på Svartelisten er kun evnet for personlig bruk. Det er ikke tillatt å kopiere, dele eller på annen måte spre informasjon fra Svartelisten med kommersiell hensikt, uten skriftlig godkjennelse fra Trygg Handel AS.

Relaterte artikler

Fornyet advarsel imot Scandinavian Businesslink!

Etter en lang tid med inaktivitet har vi nå mottatt nye klager på dette svenske firmaet som markedsfører produktet Scandinavian Businesslink - et produkt der du blir tilbudt å kjøpe en annonse for en dyr penge på et verdiløst nettsted.

Les mer

Legg til en kommentar

Trygg Handel vil aldri spre/selge deres epost videre til tredjepart eller på annen måte bruke deres epost til annet enn til direkte kommunikasjon