Vi advarer mot falske fakturaer, merket med "Standard bransjeoppføring 2011" utsendte av Firmadatabasen.no.
Vi ønsker også å gjøre dere oppmerksomme på, at de har stjålet Trygg Handels logo og bruker denne på fakturaene.

Les mer om Firmadatabasen.no og deres koblinger til tidligere svindelforsøk fra "Firmasøk" (firmasok.net) på vår svarteliste.