Swiss Money Report

Swiss Money Report kontakter bedrifter over hele verden via telefon og faks for å tilby dem å kjøpe aksjer. Opplegget er det at SMR er en god rådgiver og kan gi deg gode investeringer hvis du følger rådene du mottar. Med liten tekst lengst nede på utsendelsen, for å unnvike lovbrudd, fremgår det at det foreligger en interessekonflikt i disse anbefalingene, nemlig at det er Altanus Limited som drifter tjenesten SMR som selv eier disse aksjene.

Med andre ord er dette altså ikke en upartisk rådgiver som anbefaler aksjen på aksjens egne grunn, men kun for at de selve eier aksjen. Dette er en villendene og uetisk markedsføringsmetode og vi fraråder alle våre medlemmer å ha noe med dette firmaet å gjøre.

Franske AMF, myndighet for finansmarkedet, advarer mot dette firmaet den 10 mars 2011 og kan leses her (på fransk). Også den Australske finansmyndigheten og flere andre rundt om i verden advarer mot firmaet, da de mangler tilstand å bedrive aksjehandel eller og gi finansielle anbefalinger.

Norske Finanstilsynet har enda ikke noen formell advarsel mot firmaet, men vi har nå informert dem om SMR og sendt kopi av utsendelse. Vi råder også dere som mottar utsendelsen å gjøre det samme, slik at de får grunnlag for en advarsel mot firmaet.

Oppdatering 11-05-2011: Finanstilsynet har nå en advarsel mot Altanus Limited (Swiss Money Report) som kan leses her.


Slik ser utsendelsen ut:

Legg til en kommentar

Trygg Handel vil aldri spre/selge deres epost videre til tredjepart eller på annen måte bruke deres epost til annet enn til direkte kommunikasjon