European Economy Control AB

Vi har tidligere skrevet om AKTIEBOLAGET jur kand VINCENT K. BRUDIN, som på oppdrag av Nordic Domain Hosting/Nordisk Domän Hantering sendte ugyldige inkassokrav til de "kunder" som ikke betalte kravet etter at de hadde blitt svindlet til å kjøpe domener til skyhøye priser på falske premisser.

European Economy Control AB, som også finnes registrert i Brønnøysund som et utenlandsk foretak, har nå tatt over denne rollen. Bedriften har faktisk tillatelse fra Finanstilsynet, inntil videre, å drive inkasso på andres vegne, men et inkassokrav kan aldri bli mer legitimt en det originale kravet - som i dette tilfellet er grunnet i villedende markedsføring av en verdiløs tjeneste.

Ser vi da litt nærmere på det svenske European Economy Control AB så ser vi at dette er den samme Vincent K. Brudin som sitter i ledelsen. Domenet som bedriften bruker, www.eecab.com, er dog ikke registrert i tilknytning til dette firmaet. Domenet er registrert av styreleder for NDH Sweden AB, med andre ord Nordic Domain Hosting - samme kunde som inkassobedriften skal drive inn krav for.

Det virker som det er litt uklarheter i hvem som er kunde og hvem som styrer hva.

Mottar dere et inkassokrav fra European Economy Control AB, og har tidligere lagt innsigelse til Nordic Domain Hosting, er dette et brudd på inkassoloven og vi oppfordrer at dere anmelder forholdet til Finanstilsynet.

Slik ser betalingsfordringen ut:

Legg til en kommentar

Trygg Handel vil aldri spre/selge deres epost videre til tredjepart eller på annen måte bruke deres epost til annet enn til direkte kommunikasjon