Svindel gjennom Finn.no og andre markedsplasser

Flere medlemmer har i det siste hørt av seg ang. suspekte personer som kontaktet dem med ønske om å kjøpe det som medlemmet har annonsert som salgsvare.

Det er for tiden en omfattende svindel-metode som brukes på markedsplasser og som i korthet går ut på følgende:

1. Kjøperen (som kan skrive på norsk eller engelsk) tar kontakt og viser interesse for varen du ønsker å selge.


2. Kjøperen bestemmer seg for å kjøpe varen, men pga. at han befinner seg i utlandet trengs det litt spesielle prosedyrer for å fullføre kjøpet.


3. Kjøperen opplyser deg om at han nå har ført over pengene for kjøpet via PayPal, og at du kommer til å få tilsendt en epost i fra PayPal som bekrefter nettopp dette. Du som selger mottar straks en epost som ser ut til å være i fra PayPal som skal bekrefte overføring av korrekt pengesum, men - E-posten er falsk og er ikke sendt ifra PayPal!


4. Kjøperen opplyser (oftest i samme epost der han skrev at han hadde gjennomført betaling), at han førte over en større sum enn først avtalt, dette fordi du skal overføre denne summen til en bank som igjen skal ordne noe med tilknytting til kjøpet, for eksempel leveranse av varen. Som argument for hvorfor kjøperen selv ikke gjør denne overføringen brukes ofte et argument om at han for tiden ikke har tilgang til noen internettbank eller lignende da han for eksempel arbeider offshore.


5. Du fører over summen av "overskuddet" til oppgitt bank og du har akkurat blitt svindlet for samme beløp. Penger fra kjøperen vil aldri komme til deg på grunnlag av at han kun har sendt deg en falsk epost der han påstår at han har gjennomført betalingen.

Husk å alltid kontrollere allting nøye ved kjøp og salg via nett, dere som medlem kan alltid sjekke med oss på Trygg Handel om dere misstenker at noe er suspekt!

Her er et eksempel på hvordan en svindel-epost kan se ut:

Legg til en kommentar

Trygg Handel vil aldri spre/selge deres epost videre til tredjepart eller på annen måte bruke deres epost til annet enn til direkte kommunikasjon