Svindelbølge mot barnehager

Norske barnehager opplever for tiden en bølge av svindelforsøk skreddersydd for å lure akkurat barnehager for penger.

De grunnleggende prinsippene for svindelen er veldig lik de vi skrev om i vår artikkel om svindel som gikk gjennom finn.no den 20 september.

Det hele går ut på at de sender deg for mye (falske) penger, slik at barnehagen selv skal føre tilbake ekte penger til svindelaktøren.

Barnehage.no har i sin artikkel "Utspekulert svindelforsøk" en detaljert beskrivelse av denne type svindel som vi oppfordrer alle til å lese samt spre videre.

Still dere alltid skeptisk ved mottak av epost fra ukjente personer og som medlem av Trygg Handel kan du alltid videresende tilbud/forespørsler du misstenker er suspekte til oss for en vurdering!

Legg til en kommentar

Trygg Handel vil aldri spre/selge deres epost videre til tredjepart eller på annen måte bruke deres epost til annet enn til direkte kommunikasjon