Viktigheten av å sende skriftlig oppsigelse!

Vi mottar ofte henvendelser fra fortvilte bedrifter som har mottatt et nytt krav for en ny avtaleperiode hos en av de mange nettkatalogene eller andre typer av markedsføringsaktører - dette til tross for at de er sikre på at de ringt opp den eventuelle bedriften og sagt at de ikke ønsker å ha et videre kundeforhold.

Ulempen med å levere en oppsigelse over telefon er at hvis bedriften ikke registrer dette på stedet og sender deg en bekreftelse på mail eller pr post så er det du som blir sutte i en negativ posisjon når det gjelder muligheten for å få trekt det eventuelle kravet. Ord står mot ord og det er du som i dette tilfellet må kunne påvise at en oppsigelse har blitt levert til aktøren.

Vi anbefaler derfor å alltid sende en skriftlig oppsigelse. I oppsigelsen skal det fremkomme deres firmanavn, organisasjonsnummer, kundenummer og eventuell avtaleperiode hvis dere har kjennskap til det.

Be alltid om å få en skriftlig bekreftelse på at oppsigelse er mottatt og at de bekrefter dato for når avtaleperioden løper ut.

Hvordan oppsigelse skal leveres varier fra aktør til aktør da de ofte ikke har samme avtalevilkår vedrørende sending av oppsigelse, noe skriver gjerne at oppsigelse må sendes som ett rekommandert brev for at den skal være korrekt levert. De fleste seriøse aktører aksepter en epost fra besluttingstager i firmaet, andre krever at oppsigelsen må bli sendt ifra den samme eposten som ble brukt ved registrering/bestilling av tjenesten. Dette skal fremgå i avtalevilkårene og det skal også fremgå når siste frist/tidspunkt for å levere oppsigelsen er. Hvis dette ikke er pressisert i avtalevilkårene vil en automatisk fornyelse ikke være mulig.

Fordelen ved å sende en oppsigelse pr epost istedet for et brev i posten er at du har dato og tid for når oppsigelsen ble sendt, og at du vet at den har blitt levert hvis du ikke får en feilmelding tilbake - dette skal du alltid huske å lagre som en ekstern fil på din datamaskin ettersom at enkelte epost-programmer renser bort sendte eposter når det gått en viss periode.

Skulle du eventuelt få rettet krav mot bedriften til tross for at du har levert oppsigelse så har du da et bevis hvor det tydelig fremkommer at du levert oppsigelsen og kravet som du da har mottatt for en ny avtaleperiode vil bli trekt.

Det finnes også aktører, som feks. Yellow Register som har i sine avtalevilkår at du må sende oppsigelsen via rekommandert brev hele tre måneder før avtalens utløp for å unngå at denne videreføres automatisk. Hvorfor en vanlig epost ikke er tilstrekkelig for å levere en oppsigelse er for oss uforståelig.

Hos denne aktøren holder det heller ikke å sende en oppsigelse rekommandert - du må nemlig sende ytterligere en oppsigelse til Yellow Register sin underleverandør NicTrade. Kontakt oss dersom dere behøver å få utlevert adressene som disse brevene skal sendes til.

Vi på Trygg Handel har som generell policy å alltid takke nei til tilbud som rettes til våre medlemmer dersom det viser seg at den aktuelle aktøren har en automatisk fornyelse, med visse unntak for tjenester da dette er en nødvendighet - slik som feks. et telefonabonnement eller visse typer av finansielle tjenester.

Grunnlaget for dette er enkelt - hvis du har et godt produkt som gir fornøyde kunder så behøver du ikke å ha noen automatisk fornyelse!

De fleste som bruker dette utnytter det som en måte for få kunder til å fortsette med en ny periode da de ikke husket å si opp avtalen i tide, en avtale de ellers ikke hadde ønsket å fortsette med hvis de hadde fått spørsmålet om de ønsket å gjøre en videreføring av avtalen.

Som medlem av Trygg Handel kan dere gjennom en signert fullmakt be oss og si opp de avtaler dere ikke lenger ønsker på en enkel å grei måte - dere trenger da ikke lenger å bli overrasket over at det kommer en ny faktura i posten for en ny avtaleperiode på en oppføring dere egentlig ikke ønsket å videreføre.

Svein Låksrud la igjen en kommentar den 23 apr 2014 23:16:33
Hei. Har nok en gang fått faktura frå Nictrade og leser i innlegget deres om akkuratt dette probelmet og forståelsen av korleis eit samarbeid skal vere mellom to selskap. Det er nesten som om eg skulle ha skrive dette sjølv. Hadde store probelm med Yellow register og no dette Nictrade. Tok saken til forlik når det var Yellow reg., og da stoppa saken opp! Har fått samme faktura som i innlegget deres, eg har også samme konklusjon om korleis slikt samarbeid bør vere. Har og vore på nettet og søkt på dette firmaet Nictrade, om det er fleire som har gått i samme fella ?og jammen sann er det mange med samme problem. Blei ganske forbanne da dei maåtte få dette rekommandert i posten, kva andre firma er det som skal ha samarbeid pr. post i dag og så rekommandert? Nei dette er fullstendig spekualtivt og useriøst. Blir ikkje betalt av mitt firma. Har forlanga kopi av signert kontrakt, rekommandert i post :-) Mvh. Indre Sogn Takstkontor V/Svein Låksrud 45010807

Legg til en kommentar

Trygg Handel vil aldri spre/selge deres epost videre til tredjepart eller på annen måte bruke deres epost til annet enn til direkte kommunikasjon