Støttetelefoner i juletider

Mange opplever en økning av antall "støttetelefoner" i juletider. Hvis det ikke er en kjent aktør som dere har vært med å støtte tidligere og som dere ikke har god kontakt med er det viktig å sjekke opp en rekke ting som er nødvendige før dere eventuelt velger å støtte aktøren.

Feks. hvor stor prosent av de pengene du gir som faktisk når frem til dem/det som skal støttes og om en større sum går bort i administrasjon og provisjon til selgeren som har ringt deg for å fremlegge tilbudet. Vil du bli fakturert av et selskap eller vil du få informasjon om hvordan du skal foreta innbetaling til det som du har valgt å støtte?

Avisoppslag under 2011 har vist at det ikke er uvanlig at prosenten som når frem til de som du har støttet er såpass lav som hele 40 % - eller enda mindre. Visse Telemarketingbedrifter har, sannsynligvis på grunn av manglende oppdrag, startet egne innsamlinger der nesten alle pengene de samler inn går til å betale provisjon til selger og som gevinst til egen bedrift.

Hvis dere ønsker å gi en støtte anbefaler vi derfor at dere kontakter organisasjonen dere ønsker å støtte og spør om kontonummer slik at dere kan betale inn deres støtte direkte til organisasjonen.Det finnes også andre måter å hjelpe personer i utsatte posisjoner en å gi dem en direkte pengestøtte - nemlig så kalte "micro-loan" eller "micro-finance" - Mikrokreditt.

I 2006 mottok økonomen Muhammad Yunus Nobels fredspris for sin innsats med mikrokreditt i Bangladesh. Idag er en av de største organisasjonene innenfor mikrokreditt Kiva som tilbyr privatpersoner og bedrifter å gi små $25-lån (eller større) til entreprenører og andre mennesker som behøver penger for å kunne starte opp en egen virksomhet i et land der det nesten er umulig å få et banklån for dette og der korrupsjon ofte medfører store problemer for utvikling av bedrift for personlig næringsdrivende.

Den store forskjellen mellom å gi et lån gjennom Kiva.org og å gi en ren pengestøtte er at lånet vil bli brukt for å få igang en virksomhet som skal kunne ha muligheten å gå i overskudd - og ditt lån vil bli tilbakebetalt etter en fastsatt plan som du får informasjon om før du gir ditt lån. Det varierer mellom ulike lån hvilken tidsplan de har for tilbakebetaling, men når du har fått igjen en del av pengene kan du starte igjen på nytt med å gi ut nye lån til andre personer. Du vil hele tiden få oppdateringer på epost om at tilbakebetaling går etter satt tidsramme og når det fulle beløpet for lånet er tilbakebetalt.

Trygghandel.no har siden i 2010 et eget team på Kiva.org der alle som ønsker kan gå med, det eneste du behøver å gjøre er å registrere deg som bruker, og søke oss opp på navnet "trygghandel" i søkefeltet for grupper ("Community"), eventuelt så kan dere se vårt team direkte via denne linken og klikke på "Join Team".

Vi ser denne typen av støtte som et bedre verktøy for å skape en lysere fremtid i de deler av verden der det trenges og en mer langsiktig løsning på et globalt problem enn en ren pengestøtte.

Hjelp mennesker til å få muligheten å hjelpe seg selve!

Legg til en kommentar

Trygg Handel vil aldri spre/selge deres epost videre til tredjepart eller på annen måte bruke deres epost til annet enn til direkte kommunikasjon