Godt initiativ ifra Bedriftsforbundet!

Bedriftsforbundet opplyser om følgende på sine nettsider den 6. Mars:
 
"Forslag til tiltak for å begrense fakturasvindel og kataloghaivirksomhet

Bedriftsforbundet har i dag sendt ut et brev til regjering og storting med forslag til tiltak for å begrense fakturasvindel og kataloghaivirksomhet.
Useriøse aktører

Mange medlemmer melder om økende pågang fra useriøse katalog- og databaseselskaper, og aktører som sender fiktive fakturaer. De blir stadig mer kyniske og kreative. Næringslivets sikkerhetsråd, hvor Bedriftsforbundet er en av stifterorganisasjonene har lenge forsøkt å få politiet til å prioritere slike saker. Dette har ikke lykkes, og derfor vil Bedriftsforbundet komme med forslag til tiltak som vi ønsker utredet.

Samme problem i Sverige

Bedriftsforbundets søsterorganisasjon i Sverige, Företagerna, har tatt tak i den samme utfordringen, og deltok fredag 1.mars i en høring om temaet i Sveriges riksdag. Også Företagerna vil samle kunnskap om, og sette fokus på problemet fremover.

Konkrete tiltak

Blant tiltak vi foreslår at utredes, er innføring av enkelte spesialbestemmelser i avtaleloven og markedsføringsloven som innskrenker handlingsrommet, og ikke minst tilgjengelighet til rettsapparatet for de useriøse aktørene
."

KILDE

Trygg Handel stiller seg 100% bak tiltaket som Bedriftsforbundet ønsker å utføre og håper på at en lignende debatt vil blitt tatt opp i Norge slik som våre kjære naboer i Sverige har lyktes med.

Legg til en kommentar

Trygg Handel vil aldri spre/selge deres epost videre til tredjepart eller på annen måte bruke deres epost til annet enn til direkte kommunikasjon