Ny svindelprodukt fra tidligere kjenning!

Business to Business er det seneste navnet på et produkt som svindelbedriften LD International AB selger gjennom villedende metoder.

Vi har tidligere advart mot Scandinavian Businesslink som driftes av det samme firmaet.

Produktnavnet er ny men salgsteknikken er den samme: Selgerne tar kontakt og vil bare bekrefte at dere skal avslutte en tidligere avtale om annonsering hos bedriften (en avtale som aldri har eksistert).

Deretter sender selgeren dere et skjema som han opplyser at dere må signere for at oppsigelsen skal være korrekt levert. Skjemaet som sendes er ikke noen oppsigelse - det er en bestilling av en dyr annonse på et verdiløst nettsted!

Vi har idag kjennskap til mange ulike bedrifter med flere ulike produktnavn som opererer med den samme svindelmetoden. Husk å ALDRI godkjenne/signere noen som helst skjema før dere nøye har lest igjennom hva som står på arket, spesielt eventuell tekst som står i mindre skrift.

Hele metoden er egentlig ulogisk da det er svært uvanlig at bedriften dere annonserer hos selv tar kontakt for å få en bekreftelse på at dere ønsker å avslutte kundeforholdet - Til vanlig vil det være dere som må ta kontakt med aktøren for å få en bekreftelse på at den aktuelle avtalen sies opp!

Slik ser skjemat fra Business to Business ut:

Legg til en kommentar

Trygg Handel vil aldri spre/selge deres epost videre til tredjepart eller på annen måte bruke deres epost til annet enn til direkte kommunikasjon