Nordiska Företag / nordiccompanies.com - Advarsel!

I midten av desember 2011 advarte vi imot produktet "Branschkontakt.com". I advarselen nevner vi bedriften DL Förlag AB og også et annet produkt, nemlig akkurat det vi advarer imot nå - Nordiccompanies.com / Nordiska Företag.

Dette er et produkt som likt med mange andre svenske er en annonsesvindel som går ut på å få dere til å signere et skjema og returnere dette pr faks. I telefon sies det at dere skal signere skjemaet for å avslutte en annonsering, men det som sendes til dere er en bestilling på en ny annonse på verdiløse nettsteder til en svært kostbar pris.

Oppgitt på skjemaet står bedriften Sthml Reklamhantverk & Produktion AB, faksnummer som står oppgitt på skjemaet går også til det samme firmaet.

Her under kan dere se likheten mellom "Nordiska Företag / nordiccompanies.com" og "Branschkontakt.com":

Legg til en kommentar

Trygg Handel vil aldri spre/selge deres epost videre til tredjepart eller på annen måte bruke deres epost til annet enn til direkte kommunikasjon