European Economy Control AB (inkasso-byrået til Nordic Domain Hosting) har mistet retten til å drive inkasso!

Vi i Trygg Handel har lenge arbeidet for å få stopp på en av de verste svindlerne i Norge de siste 2 årene!

Vi har lagt ut advarsler om både European Economy Control og Nordic Domain Hosting, og også lagt ut innspilte salgssamtaler fra den sistnevnte. Begge bedriftene har også vært å finne på vår Svarteliste.

Finanstilsynet har nå i et vedtak den 20 Juni 2012 tilbakekallet tillatelsen for EEC AB å drive inkasso.

I Finanstilsynets forklaring finnes bland annet følgende å lese:

"Det synes som om EEC AB spesielt kjøper forfalte fordringer fra ett enkelt selskap som driver med salg av domenenavn."

"Korrespondansen som har gått mellom Finanstilsynet og EEC AB viser at foretaket har liten forståelse for og vilje til å innrette seg det gjeldende regelverk og de retningslinjer og pålegg Finanstilsynet har gitt for inkassovirksomheten. Spesielt vises det til at foretaket gjentatte ganger har bekreftet at rutinene for innsigelseshåndteringen skal endres tilfredsstillende, men at det motsatte bekreftes ved at ytterligere klager basert på samme grunnlag til stadighet blir fremsatt. Det påpekes også at informasjon som fremkommer av kravs- og øvrige brev fra EEC AB til skyldnere dokumenterer overfor Finanstilsynet at retningslinjene og pålegget ikke følges korrekt.

Ovennevnte har bidratt til å svekke den tillitt Finanstilsynet må ha til at et foretak underlagt tilsyn virker på en betryggende og hensiktsmessig måte. Utilrådighetskriteriet i inkassoloven § 31 er ikke en ren sanksjonsbestemmelse, men det må foretas en vurdering av hvordan bevillingshaveren vil opptre i fremtiden. Det fremheves i denne sammenheng det relativt store antallet klager som er innkommet i løpet av den korte tiden foretaket har hatt bevilling, og at foretaket gjentatte ganger har gitt feilaktige opplysninger til Finanstilsynet ved å bekrefte at rutinene skal endres, uten at det har vært gjennomført noen faktiske endringer."

"VEDTAK:
Finanstilsynet tilbakekaller European Economy Control ABs (organisasjonsnummer 997 027 108) bevilling til å utøve oppkjøps- og egeninkasso med umiddelbar virkning."

Hele skriften fra Finanstilsynet finnes å lese i PDF-format HER.

Oppdatering: Bedriften har den 22 mai 2012 skiftet navn i Sverige og kaller seg nå for Nordisk Provisionsinkasso AB med adresse:

Södra förstadsgatan 66
214 20 MALMÖ

Navneskiftet har ikke noen innvirkning på Finanstilsynets vedtak beskrevet i denne artikkelen.

Legg til en kommentar

Trygg Handel vil aldri spre/selge deres epost videre til tredjepart eller på annen måte bruke deres epost til annet enn til direkte kommunikasjon