Oppdatert advarsel for World Trade Register - ikke signer på dette!

World Trade Register sender for tiden ut et skjema for "oppdatering" av deres bedriftsopplysinger.

På skjemaet fremkommer det tydelig på flere plasser at "Updating is free of charge" - dvs. det er gratis å gjøre en oppdatering. Men - det koster penger hvis du signerer skjemaet, da gjør du nemlig en bestilling på en oppføring til en pris av 995 Euro pr år og avtalen strekker seg over hele 3 år.

Skjemaet som sendes ut har som hensikt at bedrifter skal forveksle dette med en gratisoppføring, men ved signering bindes dere opp til en verdiløs oppføring til en urimelig høy pris.

World Trade Register har vært på vår svarteliste siden høsten 2011.

Vær alltid oppmerksom på skjemaer dere mottar - les alltid nøye igjennom skjemaer før dere eventuelt signerer og returnerer noe. Som medlem av Trygg Handel kan dere sende over slike saker til oss for å få kontrollert at det dere har fått tilsendt holder mål.

Slik ser skjemaet fra World Trade Register ut:

Legg til en kommentar

Trygg Handel vil aldri spre/selge deres epost videre til tredjepart eller på annen måte bruke deres epost til annet enn til direkte kommunikasjon