Nordisk Provisionsinkasso AB fortsatt aktive!

Det svenske inkassobyrået Nordisk Provisionsinkasso AB (tidligere European Economy Control AB) er fortsatt svært aktive med å sende ut krav på vegne av domenesvindlerne Nordic Domain Hosting og "søster-selskapet" Bolerino.

Disse kravene mangler helt legitimitet. Aktøren påtar seg urettmessige krav som ovennevnte aktører har iverksatt gjennom svindel på telefon. Nordisk Provisionsinkasso AB har heller ikke noen tillatelse til å føre inkasso i Norge, dette har Finanstilsynet vedtatt i et skriv som de publiserte på sine hjemmesider den 15. August.

Blant annet skriver de:

"Finanstilsynet advarer mot inkassokrav fra Nordisk Provisionsinkasso AB

Foretaket har ikke bevilling til å drive inkassovirksomhet i Norge.

Det gjøres oppmerksom på at virksomheten i Nordisk Provisionsinkasso AB er, slik Finanstilsynet oppfatter det, en videreføring av den inkassovirksomheten som tidligere ble utøvet av European Economy Control AB, som fikk fratatt sin bevilling den 20. juni 2012 på grunnlag av grove og gjentatte brudd på kravet til god inkassoskikk.
"

Artikkelen kan leses i sin helhet her.

I flere av de tilfellene vi har tatt del i truer NDH Sweden AB, firmaet bak Nordic Domain Hosting, eller sitt inkassobyrå Nordisk Provisionsinkasso AB sine norske "kunder" med stevning i Malmö Tingrett.

Dette er tomme trusler uten noen som helst juridisk begrunnelse. De hevder at dere skal ha godkjent at tvister skal løses i Malmö Tingrett da dette står skrevet i avtalevilkårene som er satt for det påståtte kundeforholdet.

Hvordan aktøren kan referere til avtalevilkår i en slik sak er for oss uforståelig ettersom at tvisten mellom partnerne utspiller seg på at det ikke foreligger noen avtale i det hele tatt. Dette påviser at svindelaktøren ikke har tilstrekkelig kunnskap til å føre slike saker imot sine påståtte kunder.


Tvistede krav skal alltid løses i det forliksråd der skyldneren har tilholdssted.


Legg til en kommentar

Trygg Handel vil aldri spre/selge deres epost videre til tredjepart eller på annen måte bruke deres epost til annet enn til direkte kommunikasjon