Kriterier for svartelisten

Trygg Handels svarteliste samler informasjon og advarer mot bedrifter som bedriver useriøs markedsføring eller useriøs virksomhet. Alle bedriftene på svartelisten oppfyller minst ett av de nedenforstående kriteriene, og det har kommet klage på bedriftens virksomhet.

Kriteriene er i tilfeldig rekkefølge:

  • Firmaet mangler tydelig kontaktinformasjon eller er umulig å nå
  • Firmaet har fått inn klager på sin forretningsvirksomhet
  • Ikke-eksisterende produkt eller tjeneste
  • Markedføringen foregår på en måte som er til for å villede kunden
  • Firmaets navn kan lett forveksles med navnet til ett seriøst firma i samme bransje
  • Firmaet sender ut faktura - uten at det tidligere har vært kontakt mellom bedriftene
  • Firmaet utformer tilbud som fakturaer

Tilbake til Svartelisten