Norske bedrifter er blitt svindlet for minimum 200 millioner kroner - i 2012!

Her fremlegger vi en del statistikk som omfatter de bedrifter/produkter som finnes på vår svarteliste, som i skrivende stund er 62 stk.

Presenterte summer er altså kun fra kjente svindelbedrifter som vi har svartelistet og som utelukkende retter seg mot norske bedrifter - vi har ikke tatt med den betydelig bredere definisjonen av ordet "svindel", f. eks mot privatpersoner, aksjesvindel og andre former for bedrageri.

Vi starter med en kartlegging av tilholdssted.
Land   Svartelistede bedrifter   Prosentandel
Norge: 16 av 62 26 %
Sverige: 30 av 62 48 %
Øvrige land: 16 av 62 26 %

Norske aktører og utenlandske, utelatt svenske, står altså for 52 % og Sverige utgjør alene 48 % av alle svindelprodukter på vår svarteliste.

Blant de norske bedriftene finnes det kun 1 av 16 som har levert regnskapstall, disse viser en inntekt på 5 129 000 Kr.

De 15 andre bedriftene har altså ikke levert noe regnskap og har hverken betalt skatt eller moms.

1 av 16 bedrifter utgjør 6 %, altså er det kun 6 % som har levert regnskapstall av de norske svindelaktørene.

Tar vi da den summen som har blitt levert og deler denne på 6 (for 6 %), får vi svaret på hva 1 prosent er verdt, og om vi ganger det med 100 får vi summen 85 483 333 Kr (tilnærmet 85,5 millioner Kr).

Vi gjør samme sak med de svenske aktørene. Her er det 8 av 30 bedrifter som har levert regnskapstall, med en total inntekt på 29 736 000 Kr.

Vi deler denne summen på 26 (8 bedrifter av 30 = 26 %) og får svar på hva 1 prosent utgjør, og om vi ganger det med 100 får vi frem summen 114 369 230 Kr (tilnærmet 115 millioner Kr).

Totalsummen for de norske og svenske aktørene er altså minimum - med utgangspunkt i de selskaper som har levert regnskapstall - 199 852 563 Kr, altså tilnærmet 200.000.000 Kr!

Det skal nevnes at det gjenstår 16 bedrifter som har tilholdssted i andre land rundt om i verden som også svindler norske bedrifter. Hva disse har for inntekter har vi dessverre ikke noen mulighet å hverken kunne se eller regne på, men da de fleste av disse opererer i hele Europa med de samme svindelmetodene er det klart at omfanget er for stort for oss til å overvåke. Summen som denne andelen tilfører de 200 millioner vi allerede har "redegjort" for, er med høy sannsynlighet meget stor.

La oss også påpeke at det finnes X antall aktører som operer i det vi kaller "grå-sonen". Dette er aktører som ikke driver med direkte bedrageri/svindel, men som skor seg på å selge verdiløse tjenester/produkter til norske bedrifter. Så lenge aktøren leverer et produkt kan det ikke i juridisk forstand hevdes at de driver med svindel. Nettopp derfor er det mange aktører vi advarer mot internt men som ikke er å finne offentlig på vår svarteliste.

Et eksempel kan være at selger ringer opp for å selge deg et sertifisering-diplom, et diplom som i realiteten ikke har noen reel verdi, men som selger hevder dere trenger eller eventuelt at dere bør kjøpe for å betrygge kundene dine. Diplomet har som sagt ingen verdi og det sier ingenting om hvor dyktige/seriøse dere er, det kan ikke på noen måte benyttes som et kvalitetstempel for bedriften Deres.

Det finnes langt flere bedrifter som operer i grå-sonen enn som operer med renspikket svindel, selvsagt på grunn av at de som grå-sone bedrift kan kalle seg "seriøse" og de begår heller ingen lovbrudd ved å levere et produkt som du har utført en bestilling på, men som mangler verdi. De livnærer seg helt enkelt av at folk kjøper katta i sekken.

"Gråsone-svindlerne" utgjør et større problem enn de aktørene som driver med direkte svindel, dette på grunnlag av at de faktisk har et reelt krav å komme med og at de ofte kan vise til en juridisk bindende avtale, noe som ofte ender med at den lille bedriften må betale kravet.

Svindel og bedragerier mot norske små, mellomstore, større bedrifter, kommuner og organisasjoner er et samfunnsproblem som ifølge Trygg Handel ikke blir sett på som et stort problem av rettsvesenet, til tross for at de har hatt kjennskap til at problemet har eksistert i over 30 år, da de første annonsesvindlerne startet sine virksomheter.

Bak mange av de aktørene vi har svartelistet er det organiserte kriminelle gjenger, som gjennom å svindle norske bedrifter finansierer annen kriminalitet - en negativ spiral som øker for hvert år da fellende domer mot disse svindlerne nesten ikke eksisterer og "bransjen" lokker med raske, enkle penger og en utrolig lav risiko for å bli tatt/straffet.

Vi føler som sagt at temaet ikke blir tilstrekkelig belyst og at de rette instansene ikke innser omfanget av denne typen svindel og at slik virksomhet gir en dominoeffekt da pengene ofte går i lommene til tungt kriminelle organisasjoner, som igjen bruker pengene på/i andre lovbrudd.

Vi i Trygg Handel håper på at instanser med rett autoritet får opp øynene for problemet og at det iverksettes prosedyrer/tiltak som må til for å få bukt med problemet.

Det vil nok aldri bli helt slutt på svindelen, men med noen enkle endringer i lovverket kan vi gjøre det vanskeligere for aktørene å utføre sin svindel og det vil igjen bidra til å få redusert antall svindelsaker.

Legg til en kommentar

Trygg Handel vil aldri spre/selge deres epost videre til tredjepart eller på annen måte bruke deres epost til annet enn til direkte kommunikasjon