Signer ikke på noen faks fra Delta Score!

Delta Score sender ut skjemaer (på engelsk) via faks merket med "Delta Score - Verified Rating You Can Trust" og det gies inntrykk av at dere skal signere og returnere dette som en oppdatering.

Det står i første settingen at dette er en "update campaign", men nettsiden (delta-score.com) er registrert 21. mars i år og vi stiller oss derfor meget skeptisk til ordvalget på skjemaet - og for den delen nytten av å stå oppført på denne siden som drives av det tyske firmaet "Commercial Trade Publications UG".

Hvis man ser et stykke ned på skjemaet, så med liten skrift står det at dere ved å signere og returnere skjemaet binder dere til en oppføring i to år, og at denne koster svimlende €97 pr måned! Dette utgjør altså en totalpris på €2 328 - nesten 18 000 NOK med dagens vekslingskurs.

Her er et bilde på vilkårene med prisen og lengden av oppføringen understreket med rød farge:

Og her er et bilde på hele skjemaet:

Vi oppfordrer dere til å tenke grønt, send defor papiret til resirkulering uten å bruke unødvendig blekk...

Legg til en kommentar

Trygg Handel vil aldri spre/selge deres epost videre til tredjepart eller på annen måte bruke deres epost til annet enn til direkte kommunikasjon