Vi har i de siste dagene mottatt mange kopier av nye utsendelser fra denne aktøren som vi advarte imot allerede i 2010.

Les vår advarsel på svartelisten.