Pass på utsendelser fra FylketDitt.no - "fakturaen" er i realiteten et tilbud!

I det siste har det kommet inn flere klager fra medlemsbedrifter som har mottatt hva som ser ut til å være en faktura fra FylketDitt.no - men dette er kun et "kampanjetilbud" med en "Reg. frist", ikke betalingsfrist. De som står bak utsendelsene er kjenninger av oss siden vi tidligere skrev om produktet DinOpplysning.no som blir/ble markedsført på akkurat den samme måten, ved å sende ut fakturalignende tilbud.

Half n Half Media AS, som er bedriften bak, påstår selv at norske bedrifter heller foretrekker denne typen av markedsføring istedet for telefonsalg. Dette er noe vi stiller oss uenige i ettersom at vi har et 100-tals klager på utsendelsene og i tillegg til dette finnes det også et 10-tals avisartikler som kritiserer "salgsteknikken" og forretningsetikken til aktøren. Av den grunn vil vi påstå at aktøren tar meget feil når de påstår at bedrifter foretrekker tilbud skjult på ferdigutfylte giroblanketter (dette tror vi også de selv er inneforstått med).

Som vi skriver i vårt skriv om DinOpplysning så stiller vi oss meget kritiske til metoden som blir brukt og vi mener at det ikke burde være lovlig ifølge Markedsføringsloven å sende ut slike tvetydige tilbud med en ferdig giroblankett. Det foreligger jo ingen tvil om at det oppstår misforståelser og at flere forveksler dette med en faktura, men det er vel kanskje det som er hele hensikten med utsendelsene.

På nettsiden til FylketDitt.no står det at det er Half n Half Media AS som drifter tjenesten, men fakturerende selskap er "KS Norge", eller KATALOGSALG NORGE HELLENES som enkeltpersonforetaket egentlig heter.

Man kan jo stille spørsmål til hvorfor de har valgt å bytte produkt, eller navn. Disse utsendelsene (og produktet man får) er jo tilnærmet identisk, og blir med andre ord en "konkurrerende" virksomhet. Som sagt er det kun navnet som skiller mellom de to produktene FylketDitt.no og DinOpplysning.no, og vi ser derfor på begge som like useriøse.

Vi vil påstå at FylketDitt.no er kommet på banen som en direkte konsekvens av at DinOpplysning er såpass hardt kritisert på nettet og i media. Dette nye produktet har ikke enda pådratt seg like mye kritikk og det vil derfor være en større sjans for at noen utfører en betaling på helt feile premisser.

Vi oppfordrer samtlige som mottar dette til å rapportere en klage over til oss og spre informasjonen vår til venner og bekjente.

Slik ser tilbudet fra FylketDitt.no ut:

Legg til en kommentar