Vær oppmerksom på utsendelse fra OnlineOpplysningen - dette er ikke en faktura!

OnlineOpplysningen.no er ytterligere en nettkatalog som nå nettopp har kommet på banen og som bruker "markedsføringsmetoden" å sende ut tilbud på en ferdig utfyllt giro-blankett, som mange forveksler med en reel faktura i en ellers hektisk hverdag.

Vi skrev om to andre slike aktører i forrige måned (september), nemlig FylketDitt.no og Opplysninga.no.

Felles for alle disse tre er at de har en "Reg. frist" skrevet i feltet der det normalt står forfallsdato og at det noe sted på utsendelsen fremkommer "Kampanjetilbud" istedet for "Faktura". Foruten om disse to små forandringene så er utsendelsene tilnærmet identisk med en vanlig faktura, og man trenger ikke å være rakettforsker for å skjønne at hensikten med disse utsendelsene er å skape forvirring. Det er for oss helt klart at aktørene velger å markedsføre seg på denne måten da det tilføyer dem kunder og penger uten at de behøver og gjøre noe særlig jobb.

Vi ønsker å gjenta noe vi har skrevet mange ganger tidligere og som vi ikke får repetert ofte nok: Trygg Handel stiller seg svært kritiske til slike utsendelser og mener at markedsføringsloven burde endres, slik at denne typen "misforståelser" ikke oppstår og at denne typen utsendelser dermed vil/må være å anse som rene svindelforsøk.

Bak tjenesten står firmaet OnlineOpplysningen AS som ble stiftet i starten av 2014, og domenet onlineopplysningen.no ble registrert kort tid etter (21.02.2014).

Vi har forsøkt å finne frem data over besøkstall for katalogen, men vi har dessverre ikke funnet noe. Vi vet derfor ikke hvor mange besøkere som muligens kan se en oppføring som koster 6 225 kr inkl. mva, men med andre aspekter som grunnlag så ser vi på nytteverdien av å betale for å stå oppført i denne nettkatalogen som minimal. Man kan jo spørre seg selv om man ville gått inn på OnlineOpplysningen.no dersom det skulle oppstå et behov for å søke etter bedriftsinformasjon.

Oppdatering 02.02.2015: Per dags dato har flere av våre medlemmer rapportert om at OnlineOpplysningen har gitt dem feilaktig og villedende informasjon - dette for å presse dem til å betale kravet (som i realiteten er et tilbud). Flere har selv valgt å ringe inn til aktøren for å gi sine synspunkter på utsendelsen - det er i den anledning vi har fått rapportert at klagere gjerne blir forsøkt villedet av kundeservice hos OnlineOpplysningen.  

Tidligere klager sier at de kun sender ut tilbudsbrev skjult på ferdig utfylte giroblanketter, men nå tyder altså mye på at aktøren har tatt ett skritt videre ved å forsøke å presse innringere til å betale det som mange forveksler med en vanlig faktura.

Oppdatering 02.07.2016: Øst politidistrikt har nå igangsatt etterforskning av OnlineOpplysningen - les mer her.

Slik ser utsendelsen fra OnlineOpplysningen.no ut:

Legg til en kommentar