Index Norge - "fakturaen" er egentlig kun et tilbud

Vi har fått flere henvendelser og klager vedrørende utsendelser gjort av Index Norge, i den anledning velger vi nå å publisere denne artikkelen/advarselen.

Index Norge ønsker 5 727 kr (inkl. mva) for 10 stk. almanakker med ditt firmaets logo og navn på. Problemet med disse utsendelsene er at de i likhet med så mange andre - er at de er utformet for å skape misforståelser. Tilbudet står skrevet på en ferdig giroblankett og utifra klagene å dømme så tror de fleste at det er en faktura og at det foreligger et krav om betaling. Dette er dog i realiteten et tilbud som man står frivillig til å betale. Uansett oppfordrer vi samtlige til ikke å gjøre en innbetaling til aktøren. Man kan ikke på noen måte si at prisen står i henhold til produktet som blir levert, videre synes Trygg Handel at slike aktører ikke bør sponses ettersom at de bidrar til et uoversiktlig og uryddig marked.

Ifølge Norsk Markedsføringslov er slike utsendelser ikke ulovlige, men det kan stilles en del spørsmål om forretningsetikken ettersom at disse tilbudene lett kan forveksles med vanlige fakturaer. Ordvalget og bruket av en ferdig utfylt giroblankett øker helt klart sjansen for at folk betaler dette "tilbudet" på helt feile premisser.

Trygg Handel stiller seg svært kritiske til slike utsendelse og mener at markedsføringsloven burde endres, slik at slike "misforståelser" ikke oppstår - spesielt med tanke på at det er hele hensikten bak utsendelsen. Utifra det vi leser i aviser, det vi får rapportert fra våre medlemmer og samarbeidspartnere - så er det helt klart at folk flest oppfatter dette som et svindelforsøk, men igjen vil vi understreke at en slik utsendelse (hittil) ikke strider med norsk lov.


Slik ser utsendelsene fra Index Norge ut:

Legg til en kommentar

Trygg Handel vil aldri spre/selge deres epost videre til tredjepart eller på annen måte bruke deres epost til annet enn til direkte kommunikasjon