Tilbudsfakturaer merket med Google+

Publisert: 07.09.2016

I disse dager har mange mottatt noe som kan se ut til å være en faktura for en Google+ oppføring fra firmaet "More Technical Solutions" i Trondheim, til en pris av 3-5 000 KR. Utsendelsen er merket med en stor Google+ logo (eldre versjon) oppe i venstre hjørnet, men mangler logo til avsender.

Vi ønsker å gjøre våre lesere oppmerksomme på at dette bare er et tilbud med en registreringsfrist. Om dere ikke ønsker en slik oppføring hos Google+ gjennom More Technical Solutions, trenger dere bare å la være å betale tilbudet, ettersom det ikke foreligger noe betalingskrav.

Disse vil nok selv hevde at utsendelsene ikke bryter med norsk markedsføringslov, eller god forretningsskikk/etikk.
Trygg Handel har dog en klar formening om at slike utsendelser ikke er lovlige og at de faktisk bryter norsk lov ved å sende dette til uvitende bedrifter.

Hensikten med slike utsendelser er gjerne at mottaker ikke skal lese utsendelsen godt nok eller at bedrifter missoppfatter dette som en faktura og dermed lar det gå til betaling. Vi vet av erfaring at flere betaler dette ved en glipp, altså ved at regnskapsavdeling oppfatter det som en faktura.

Vi mener helt klart at utsendelsene i seg selv strider med god forretningsskikk og at de således bør anses for å stride med Markedsføringsloven §25.

Firmaet "More Technical solutions Frederick Johnsen" ble registret 13.07.2016, og vi kan ikke finne noen hjemmeside pr. dags dato.

Slik ser utsendelsene ut:

Legg til en kommentar

Trygg Handel vil aldri spre/selge deres epost videre til tredjepart eller på annen måte bruke deres epost til annet enn til direkte kommunikasjon