I disse dager har mange mottatt noe som kan se ut til å være en faktura fra firmaet "Haven Technical Solutions" i Trondheim.

Les vår advarsel.