Publisert: 11.11.2016

Vi har under den seneste tiden fått inn flere klager fra bedrifter som har mottatt faktura fra nettkatalogen Kadu.no, uten å ha noen kjennskap til aktøren fra før.

Aktøren mener at "kundene" skal ha takket ja til en uthevet profil på nettstedet deres i 2015 - og at det er iht. denne avtalen som de nå har mottatt faktura. Kadu.no har ikke kunnet redegjøre avtaleinngåelse for noen av de bedrifter vi bistått i tvistesakene.

Når vi forsøker å resonnere med aktøren, så har vi erfart at de er veldig useriøse i sine svar og at de kommer med en rekke påstander som har vist seg å ikke stemme.
Vi mener at samtlige som mottar slike krav bør stille seg skeptiske til kravets gyldighet.

Dere kan alltid kontakte oss i Trygg Handel for konsultasjon og/eller bistand i sakene.