Inkassoselskapet Kredinor driver inn falske fordringer for kataloghaien OnlineTjenesten.no (oppdatert!)

Vi har tidligere advart mot svindelkatalogen OnlineTjenesten.no (som også kaller seg for OT.no) som med villedende salgsteknikk får bedrifter å svare "ok" på SMS der teksten i meldingen får deg å tro at du vil avslutte en tjeneste hos aktøren - men ditt "ok" resulterer i en bestilling av en oppføring!

Vi ønsker nå å gjøre samtlige oppmerksomme på at Kredinor SA driver inn forfalte fordringer på vegne av svindelaktøren.

Vi i Trygg Handel kontaktet inkassoselskapet Kredinor i april i år, dette på grunnlag av at aktøren da sendte purringer på forfalte fordringer til tross for at vi allerede hadde tvistet på kravene (noe som er et brudd på inkassoloven). Vi stilte da spørsmål til om de hadde kjennskap til at OnlineTjenesten var en svindelbedrift og at de faktisk bidro til svindelen ved å drive inn de falske kravene.

Vi har purret på å få et svar fra Kredinor under lang tid uten å få noen kommentar gjeldende saken og vi retter derfor sterk kritikk mot selskapets rutiner og uvilje å føre en dialog om den aktuelle saken.

Formålet med dette skrivet, foruten om å igjen advare mot OnlineTjensten.no, er å påpeke at også veletablerte "seriøse" inkassoselskaper kan i visse tilfeller drive inn urettmessige krav på vegne av svindelaktører.

Når inkassokravet kommer fra et seriøst inkassoselskap velger mange å betale kravet uten å komme med noen ytterligere innvendinger, noe som er meget beklagelig og er noe svindlerne utnytter i så høy grad som mulig. En seriøs aktør ville dog gjerne sjekket om det forelå noe grunnlag for fakturaene som de sendte ut, noe som Kredinor i disse sakene umulig kan ha gjort. OnlineTjenesten er uten tvil et svindelselskap og i samtlige saker vi har ført mot aktøren så har de ikke kunne vise til en reel avtale.

Dette medfører altså at Kredinor bidrar til svindelen, da de legger et falsk betalingspress på OnlineTjenesten sine ofre.

Oppdatering - 03.12.2012:

Kredinor SA har nå meldt fra at porteføljen til Onlinetjenesten (OT.no) ikke lenger drives inn av selskapet. Vi har hatt en dialog med Kredinor siden vi skrev denne advarselen og aktøren har nå sluttet å sende inkassokrav på vegne av svindelaktøren.

Vi håper med dette at andre inkassoselskaper vil (med en enkel "googling") få med seg denne nyheten og at de ikke inngår noe samarbeid med Onlinetjenesten (OT.no).

Regel nr 1 som vi på Trygg Handel anbefaler alle bedrifter å følge: Betal aldri for noe du ikke er enig i at du har bestilt - det er eneste måten å kunne stoppe svindlerne, da pengestrømmen fra ofrene da vil utebli.

Stiller du deg tvilende til en faktura, så etterlys alltid fakturagrunnlaget før du eventuellet innbetaler kravet. Dette kan spare deg og din bedrift for flere tusen kroner!

Relaterte firmaer

Bjorn Andersen la igjen en kommentar den 7 sep 2015 14:50:03
NorgesEnergi straffet meg for [ bytte til Fjordkraft, gjennom at Kredinor sendte avbrudds gebyr til meg 16.juli (midt i fellesferien). Utspekulert svindel av disse to parhestene, hvorav Kredinor lever av gebyrer, og bruker sin uetiske verktoykasse til fakturautsendelser av tvilsomme fakturaer midt i ferien til folk.
Jan Kleven la igjen en kommentar den 25 jan 2016 15:16:45
Kredinor har også sendt meg varsel om inkasso for et krav fra NorgesEnergi som jeg ha protestert. Har anmodet dem om å møte meg i forliksrådet, men ser ut til at de ikke har mot til det
Trond Solem la igjen en kommentar den 14 sep 2016 11:48:10
Kredinor krever meg for et gjeldbrev til DnB som er oppgjort. Det er oppgjort ved dalg av bolig. Det bl en rest som jer er enig i, den har ike Kredinor, men de krever HELE det opprinnelige lånebeløpet på tross av at det meste er betalt og jeg betaler på resten. Det er helt klart svindel!
Jan T Seneca la igjen en kommentar den 2 nov 2016 19:47:52
Jeg overhørte en inngående telefon til min mor på 87 år 2 nov kl 19:30 - Hei er det xxxx xxxxxx? - ja - Vi har undersøkt at du ikke har noen inkasso saker på deg. Vi vilderfor gjerne ha ditt fødselsnummer for å undersøke saken nærmere (!) jeg tok da resolutt telefonen og ba han pakke og dra til helvete inn i Oslogryta. Østlending ble passe spak.
Truls Bauge la igjen en kommentar den 29 mai 2017 22:22:47
Kredinor er totalt useriøs og driver rov innkasso eller will west inkasso. di tjener ikke hensikten for sine oppdragsgivere for å få inn midler, di kjører kun på for egen intresse sin egen gjeldsportefølge.
Truls Bauge la igjen en kommentar den 19 jun 2017 21:45:25
Fjord Kraft bruker useriøse Kredinor til å lage falske krav.Kredinor lager selv falske krav å tar de svakeste hardt slik at de skaper skyldnere for di makter ikke å stagge disse. eldre folk som er kunder i Fjordkaraft blir truet til å betale sky høge rente krav på kr 644 for 8 dager for sen betaling av strøm regningen fra fjord kraft
Alejandra Evjen la igjen en kommentar den 24 nov 2019 15:21:47
Forsiktig med Kredinor Danmark og Vindstod, Aura og Blueenergy. Alle de er energyselskaper som svindler mennesker. De to første sendte meg to fakturaer for samme periode samtidig og jeg måte se selv hvilket selkapet betale og vilket ikke! ingen hjelp fra dem å få! Alt rotete!Jeg skiftet til Blueenergy og det prøvde å lokke meg med ekstra månedlig avgift og ingen mulighet for oppsygelse! Du bare,kan ikke få din rett i Energinemda ellers og da er kredinor. dk med en glad smil for å ta mer penger fra deg! De Danske er rå!

Legg til en kommentar

Trygg Handel vil aldri spre/selge deres epost videre til tredjepart eller på annen måte bruke deres epost til annet enn til direkte kommunikasjon