Vær oppmerksom på telefoner fra Det Norske Kartselskapet (Atlas.no)

Useriøse faktureringsrutiner og uetisk salgsmåte gjør at mange føler seg lurt

Publisert: 15.11.2017

Trygg Handel har i en årrekke bistått bedrifter i saker relatert til fakturatvister og oppsigelse av avtaler. En følge av dette er at vi har opparbeidet oss erfaring og innhentet dokumentasjon på flere tusen fakturatvister. Vi har således gjort oss bemerket hvilke aktører som går igjen og som med andre ord topper klagestatistikken hos oss.

Vi ønsker i den anledning å advare mot disse hardt kritiserte "grå-sone" bedriftene, som leverer tjenester av særdeles lav verdi - med en fremgangsmåte eller salgsmal som vi finner kritikkverdig. En av de aktøren som går igjen og hvor klagene er noe ensidige er Det Norske Kartselskapet AS - som leverer spesialtilpassede kartløsninger med vei- og kjørebeskrivelser gjennom nettsiden atlas.no.

Klagene vi får på dette selskapet varierer, men i alt for mange tilfeller påpeker bedrifter at de har blitt oppringt av en selger som ikke vil ta nei for et nei, eller så har selger gitt uttrykk for et tidligere kundeforhold som skal fornyes, uten at et kundeforhold tidligere har eksistert. Altså baserer et betydelig antall klager seg på at selger på uteisk vis betinger seg fordeler i samtalen og at det sies ting som gjør at motparten gjerne treffer en besluttning de ellers ikke ville truffet.
 
Tiltross for at bedrifter gjerne takker nei til tilbudet, så sender aktøren i mange tilfeller ut ordrebekreftelse etterfulgt av en faktura. Altså "prøver de seg" og håper at kunden ikke motsetter seg kravet. Det er selvsagt ikke akseptabel oppførsel fra noen aktør som påstår å drive seriøst. Det skal nevnes at de som regel går med på å trekke krav i slike tilfeller som nevnt ovenfor, men det skal ikke være slik at de sender ut faktura for noe som ikke er bestilt.

Ser vi på antallet saker som baserer seg på ovennevnte, så mener vi at det foreligger god grunn til å omtale dette - da det er et vedvarende problem. Aktøren viser ikke tegn til å endre fremgangsmåten sin, da vi og andre stadig mottar telefoner fra dem og hvor selger gir en veldig uklar presentasjon av selskapet og tjenesten de ønsker å tilby.

I de få tillfellen der aktøren påstår å besitte opptak med aksept av avtale, nekter de for å utlevere opptaket og sakene blir dermed ikke avsluttet. Av de sakene vi har tatt del i, så er det kun ett tilfelle der aktøren har gitt oss innsyn i opptaket.

Dette er en aktør som selger tjenester av særdeles lav verdi, med en fremgangsmåte som er høyst kritikkverdig og med faktureringsrutiner som ikke følger norsk lov. Vi ønsker å understreke at vi er godt kjente med salgsmalen ettersom at flere medlemmer har henvist selgere videre til oss slik at vi har fått høre hvordan selgerne går frem. Vi har gjort oss bemerket at disse salgsamtalene ofte er villedende fra begynnelse til slutt og at vi har forståelse for hvorfor såpass mange rapporterer selskapet til oss.

Vi advarer derfor mot å innlede samtaler med disse selgerne. Får du tilbud om slike kartløsninger, så be konsekvent om å få alt skriftlig og takk ikke ja til noe per telefon. Er deres bedrift medlem hos oss i Trygg Handel - henvis selgeren til oss!

En beskrivende artikkel om fremgangsmåten til Det Norske Kartselskapet har tidligere blitt publisert av Aftenposten og kan leses her: Slik opererer Kartselskapet - ifølge kundene

Bjorn landoy la igjen en kommentar den 29 jan 2020 12:00:50
Det norske kartselskap er fortsatt aktive og meget pågående.
Anne Misje la igjen en kommentar den 28 mar 2020 05:36:08
Ble oppringt av en meget pågående representant for Atlas i går. Oppfattet henne dithen at dette handlet om videreføring av en eksisterende avtale. I dag fikk jeg faktura på over 7000.- kr Kjenner meg sint og skikkelig lurt. Anne.

Legg til en kommentar

Trygg Handel vil aldri spre/selge deres epost videre til tredjepart eller på annen måte bruke deres epost til annet enn til direkte kommunikasjon