Vi har de siste 24 timene mottatt mange henvendelser fra bedrifter som mottatt en utsendelse som ved første øyekast kan se ut som en faktura fra fagbladet Fremtidens Byggenæring, med Value Publishing AS som betalingsmottaker.

Vi ønsker å gjøre våre lesere oppmerksomme på at dette kun er et tilbud på å fortsette å motta dette fagbladet, det foreligger ikke noen betalingsplikt for utsendelsene (dette til tross for betalingsfristen som står oppført på utsendelsen).

Vi har pratet med Value Publishing AS ang. utsendelsene og lagt frem våre synspunkter om at det ikke kommer tydelig nok frem at det dreier seg om et tilbud, og at mange kan/vil se på utsendelsen som en faktura. De tok imot kritikken og vil ta den i beakting ved utforming av fremtidige utsendelser.

I teksten på tilbudsbrevet kan man lese:

Og slik ser hele tilbudet ut: