Vi har tidligere advart mot flere forskjellige utsendelser av "fakturaer" sendt fra en bande Spania.

Les vår advarsel her.