Aktøren sender ut falske fakturaer med utydelig produktbeskrivelse.

Les mer på vår svarteliste her.