Vi har tidligere advart mot flere forskjellige utsendelser av "fakturaer" med betalingsmottaker "First Payment Service" i Spania.

Les mer her.