Vi har tidligere advart mot svindelkatalogen OnlineTjenesten.no (som også kaller seg for OT.no) som med villedende salgsteknikk får bedrifter å svare "ok" på SMS der teksten i meldingen får deg å tro at du vil avslutte en tjeneste hos aktøren - men ditt "ok" resulterer i en bestilling av en oppføring!

Vi ønsker nå å gjøre samtlige oppmerksomme på at Kredinor SA driver inn forfalte fordringer på vegne av svindelaktøren.

Vi i Trygg Handel kontaktet inkassoselskapet Kredinor i april i år, dette på grunnlag av at aktøren da sendte purringer på forfalte fordringer til tross for at vi allerede hadde tvistet på kravene (noe som er et brudd på inkassoloven). Vi stilte da spørsmål til om de hadde kjennskap til at OnlineTjenesten var en svindelbedrift og at de faktisk bidro til svindelen ved å drive inn de falske kravene.

Vi har purret på å få et svar fra Kredinor under lang tid uten å få noen kommentar gjeldende saken og vi retter derfor sterk kritikk mot selskapets rutiner og uvilje å føre en dialog om den aktuelle saken.

Formålet med dette skrivet, foruten om å igjen advare mot OnlineTjensten.no, er å påpeke at også veletablerte "seriøse" inkassoselskaper kan i visse tilfeller drive inn urettmessige krav på vegne av svindelaktører.

Når inkassokravet kommer fra et seriøst inkassoselskap velger mange å betale kravet uten å komme med noen ytterligere innvendinger, noe som er meget beklagelig og er noe svindlerne utnytter i så høy grad som mulig. En seriøs aktør ville dog gjerne sjekket om det forelå noe grunnlag for fakturaene som de sendte ut, noe som Kredinor i disse sakene umulig kan ha gjort. OnlineTjenesten er uten tvil et svindelselskap og i samtlige saker vi har ført mot aktøren så har de ikke kunne vise til en reel avtale.

Dette medfører altså at Kredinor bidrar til svindelen, da de legger et falsk betalingspress på OnlineTjenesten sine ofre.

Oppdatering - 03.12.2012:

Kredinor SA har nå meldt fra at porteføljen til Onlinetjenesten (OT.no) ikke lenger drives inn av selskapet. Vi har hatt en dialog med Kredinor siden vi skrev denne advarselen og aktøren har nå sluttet å sende inkassokrav på vegne av svindelaktøren.

Vi håper med dette at andre inkassoselskaper vil (med en enkel "googling") få med seg denne nyheten og at de ikke inngår noe samarbeid med Onlinetjenesten (OT.no).

Regel nr 1 som vi på Trygg Handel anbefaler alle bedrifter å følge: Betal aldri for noe du ikke er enig i at du har bestilt - det er eneste måten å kunne stoppe svindlerne, da pengestrømmen fra ofrene da vil utebli.

Stiller du deg tvilende til en faktura, så etterlys alltid fakturagrunnlaget før du eventuellet innbetaler kravet. Dette kan spare deg og din bedrift for flere tusen kroner!