Trygg Handel får fra stund til annen henvendelser fra medlemmer om hva vi synes om MLM/Network Marketing i ulike former. Det enkle svaret vi gir ved hvert tilfelle er at vi fraråder på det sterkeste å investere noe som helst i noen form av MLM/Network Marketing, uansett hvilken produkt den aktuelle bedriften selger. Grunnen til dette er enkel statistikk blandet med bred erfaring siden denne formen av "forretningsmetode" blev satt i bruk.

Mange undersøkelser viser at det er mindre en 1 % av alle som på noen måte sysler med MLM som overhode får igjen for sin investering. De øvrige taper penger.

Mange kommer inn i et MLM system i 6-7 ledd. Det kan virke enkelt å "bare verve 5 medlemmer selv" som siden kommer til å gi deg en god kick-back om disse bare selv kjøper den månedlige minste innkjøp av produktet, og enda mere hvis disse også selve verver medlemmer.

Problemet er bare det at systemet på dette nivå involverer flere hundre tusen mennesker - som konkurrer om å selge det samme produktet!

Som om dette ikke er et stort problem nok så er de produkter som markedsføres gjennom MLM også satte til et pris som er svært høyere en det normale markedsprisen, hvilket gjør det meget vanskelig å faktisk selge produktene du selv må kjøpe hver måned. I nesten alle tilfeller ender det med at du står der med et produkt du ikke får solgt og med penger tapt på dyre innkjøp av det samme.

Kommer du inn i systemet i et enda senere ledd, vil vi påpeke at det i det 14. ledet trenges det fler mennesker for å holde pyramidestrukturen oppe å gående, en det finnes mennesker på vår jord.

En del land har satt total forbud mot MLM, men i Norge er dette fortsatt tillatt (men pyramidespill - som er omtrent det samme som MLM, men med kun penger som flyttes mellom medlemmene istedet for produkt, er ulovlig).

Dette er ikke en advarsel mot noen spesifikk aktør uten en generell synspunkt fra Trygg Handel sin side om forretningsmetoden MLM / Network Marketing.