Nordisk Miljöindex (nordiskmiljoindex.com) - Nok et verdiløst produkt fra banden bak Gyllenesider.nu og 1891.nu

"Skandinavias største og ledende oppslagsverk for ISO-sertifiserte bedrifter og offentlige etater" - slik presenterer det svenske firmaet Portals sitt produkt Nordisk Miljöindex på sine nettsider, nordiskmiljoindex.com.

Les vår advarsel mot produktet/firmaet på vår svarteliste her.

Legg til en kommentar

Trygg Handel vil aldri spre/selge deres epost videre til tredjepart eller på annen måte bruke deres epost til annet enn til direkte kommunikasjon