"Skandinavias største og ledende oppslagsverk for ISO-sertifiserte bedrifter og offentlige etater" - slik presenterer det svenske firmaet Portals sitt produkt Nordisk Miljöindex på sine nettsider, nordiskmiljoindex.com.

Les vår advarsel mot produktet/firmaet på vår svarteliste her.