Et nytt produkt som vi nå har mottatt anmeldelser på vedrørende villedende salgsmetoder er "Internettmagasinet", som avser annonsering på hjemmesiden med samme navn.

Som med veldig mange produkter, bland annet Websøk.no, Bransjenytt24.no, Nettebladet.no og Fylkesnytt.no så selges produktet gjennom å si at dere har hatt en annonsering hos denne aktøren tidligere men at dere ønsket å avslutte annonseringen. For at dette skal bli gjort på korrekt måte så skal dere bare signere et skjema og sende tilbake til oppgitt faksnummer.

Ikke signer på skjemaet! - som alle de som leser våre artikler med jevne mellomrom sikkert allerede vet, så er skjemaet ikke noen bekreftelse på noe som skal opphøres, men det er en bestilling av en dyr annonse på siden der de har delt opp kostnaden i X antall perioder ganger X antall kroner. Dato for opphøringen av annonseringen står med store bokstaver for å kunne spinne videre på det som har blitt sagt pr telefon.

Firmaet som er ansvarlig bak siden er et svensk Kommanditselskap ved navn "BERGSTRÖMS UTBILDNINGSSERVICE NORRSKEDIKA KB" og har en "bi-firma" ved navn "Naeringslivsmagasinet Online Nordic" som avser bedriftens annonseringsvirksomhet. Næringslivsmagasinet er forøvrig et annet produkt på vår svarteliste som blir solgt inn med den samme metoden.

Domenet Internettmagasinet.no er registert, som vanlig, av et norsk firma med Per Magne Knutsen som innehaver, noe vi tar opp i vår advarsel imot Fylkesnytt. Knutsen står som registrant på veldig mange av de svartelistede produktene som driftes av svenske selskaper.
 
Her under kan dere sammenligne skjemaet til Internettmagasinet med skjemaet til Websøk.no, som har vært på vår svarteliste siden 2009: