Vi har den siste tiden mottatt flere klager fra medlemsbedrifter som har mottatt krav om betaling fra Blumedia.no AS, uten å ha noen som helst kjennskap til hva fakturaen gjelder, eller hvilken avtale det er aktøren hevder å ha med mottaker.

På fakturaen som sendes ut, er det ikke spesifisert hva fakturaen gjelder, det står kun "Annonsering 12 mnd." - men ikke hvor denne annonseringen skal finne sted. I en dialog som vi har ført med klager(e) får vi opplyst at aktøren skal ha sendt følgende svar til dem:

"Avtalen gjelder annonsering på bedriftsarkivet.no som dere bestilte for 12 mnd siden [...] Vi ser frem til at fakturaen blir betalt innen forfall ellers så må vi sende saken til forliksrådet i Tromsø."

Svar fra aktøren er ikke særlig oppklarende, men tvertimot oppfattes de som truende - da de samtidig skriver at den påståtte kunden snarest må innbetale faktura.

De bedrifter som har kommet med klager ha aldri før hørt om dette nettstedet og kan ei heller se å ha betalt noe til dem tidligere. Utav de vi har fått kontakt med så mener samtlige at de absolutt ikke har bestilt denne typen annonseringen til 9 900 kr. Aktøren har heller ikke kunnet legge frem noe bevis for inngått avtale, men truer som sagt heller med å ta saken til retten.

Hvis dere har mottatt en faktura fra aktøren, så oppmuntrer vi dere på det sterkeste til å kontakte oss, slik at vi kan få mer informasjon om disse utsendelsene.

Slik ser en faktura ut: