Vær oppmerksom på utsendelser av "fakturaer" fra InterWeb Solutions!

Artikkel redigert: 12.11.2018

Vi har den siste tiden mottatt en rekke henvendelser vedrørende utsendelser av noe som ser ut å til å være en faktura fra InterWeb Solutions, men i realiteten er dette kun et meget utydelig og sleipt tilbud som man står fritt til å betale.

Ingen av våre medlemsbedrifter som har mottatt disse utsendelsene har noen gang hørt om dette firmaet, men på utsendelsen står det:

"Giro følger deres tilbud om web-baserte løsninger 2014, ref. e-post & vilkår av 11.06.2014
Betales innen 30.06.2014 for gjeldende vilkår - kontakt gjerne vår kundeservice dersom spørsmål eller ønske om tillegg / ekstratjenester for året - vi skreddersyr gjerne en løsning ut ifra deres behov!
"

Tjenesten de skriver om her over er "vedlikehold / drift 2014" til en pris av 5 772, 50 kr inkl. mva.

Betaling skal skje til kontonummer: 5339.10.63334

Hva dette innebærer rent praktisk for den som betaler har vi ikke en anelse om - og vi har derfor forsøkt å komme i kontakt med firmaet for å få en oppklaring før vi skrev denne advarselen. Vi har ikke så langt lykkes i å få noen kommentar fra aktøren, noe som i seg selv gjør at vi betviler seriøsiteten til ovennevnte.

Firmaet bak utsendelsene er et Enkeltpersonforetak, Org nr: 994 995 030. Dette firmaet ble opprettet 13.01.2010, men har aldri levert noe årsregnskap og firmaet var veldig nært å bli slått konkurs i 2013, med konkursåpning 15.01.2013 men denne ble senere innstilt den 15.03.2013.

Nettsiden for tjenesten er interwebsol.com - en meget enkel nettside som helt mangler opplysninger om hvem som drifter tjenesten. Det finnes kun et kontaktskjema for å kontakte firmaet. Inneholdet på siden har kommet opp for kun noen dag siden, da det tidligere i uken når vi sjekket opp denne saken så sto domenet som suspendert når man besøkte nettsiden.

Domenet er registrert på det aktuelle Enkeltpersonforetaket 13.03.2014.

Slik ser tilbudet/"fakturaen" fra InterWeb Solutions ut:

Legg til en kommentar