WDTP - Worldwide Database of Trademarks and Patents

Pass opp for utsendelser fra WDTP - Worldwide Database of Trademarks and Patents.

Skjemaet som blir sendt ut gjelder en registrering i WDTP sin database og er lett å forveksle med en faktura med betalingskrav. Skjemaet er merket med "Registration of the International Trademark - Renew" og står med en registreringsdato for tidligere registrering.

Med veldig liten tekst står det at registreringen ikke er gyldig for noen prosess for å registrere sitt varemerke eller patent i noen offisiell database, men at det kun gjelder for WDTP's sin interne database. En database som er helt verdiløs og kun skapt for å kunne pålegge dyre registreringsavgifter.

Beløpet som dere skal betale inn for å få denne flotte registreringen er € 1 705 = ca 13 000 norske kroner.

WIPO, den offisielle World Intellectual Property Organization, har en advarsel mot WDTP allerede den 23 februar 2011. Les advarselen mot WDTP og mange andre lignende bedrifter her.


Slik ser skjemaet ut:

Legg til en kommentar

Trygg Handel vil aldri spre/selge deres epost videre til tredjepart eller på annen måte bruke deres epost til annet enn til direkte kommunikasjon