Velkommen til Trygg Handel – Deres sikkerhet mot svindel!

Informasjon om svindel og fremgangsmåter!

Definisjon av svindel

Trygg Handel arbeider mot økonomisk/finansiell svindel. Denne typen av svindel skjer gjennom kjøp av varer og tjenester. Svindelen kan gå til på mange ulike måter som vi vil gå igjennom her i guiden, men det som gjør noe til svindel er at den selgende parten ikke har som hensikt å leverere/utføre solgt produkt/tjeneste. Svindel er et planlagt etikkbrudd.

Katalogsvindel

Katalogsvindel innebærer at kunden kjøper en oppføring i en katalog som enten ikke eksisterer eller som har et markant mindre lesertall en det kunden har blitt informert om.

Innenfor katalogsvindel finnes det to underkategorier, svindel gjennom tradisjonelle kataloger og gjennom nettkataloger.

Svindel med Tradisjonelle kataloger innebærer at kunden kjøper en trykt oppføring i en katalog som ikke finnes eller som har ekstremt lavt opplag. Ofte, for å unngå et rent lovbrudd, sender disse ut en amatørmessig katalog til de kunder som har kjøpt en oppføring.

Navnet på disse katalogene skiftes i samme takt som folk flest skifter sokker, og det er derfor vanskelig for bedrifter å vite om, for eks. ”Lokale Håndverkskatalogen” er en reel katalog eller ikke.

Svindel gjennom Nettkataloger skjer på lignende sett, men her er katalogen kunden kjøper en oppføring hos, basert på nett. Dette er en av de største kategoriene for svindel siden internet slo igjennom ordentlig på slutten av 90-tallet. De fleste som driver med nettkatalogsvindel bruker noen av følgende metoder:

 1. De ringer opp en bedrift ”bare for å kontrollere at opplysningene de har på bedriften stemmer”. Når bedriften bekrefter dette vil de ha godkjent kjøp av en oppføring i en verdiløs nettkatalog.
 2. De ringer opp en bedrift og sier noe i stil med ”du har jo ligget her ifjor og hatt god response på den så jeg antar du vil fortsette dette året?”. Dette i kombinasjon med at de ofte bruker navn som forveksles med kjente katalogers navn gjør at mange godkjenner en muntlig aksept på en oppføring. Bedriften har egentlig aldri hatt en oppføring, eventuelt vært uvitende om at de harhatt en gratisoppføring som svindelbedriften selv lagt opp.
 3. Svindelbedriften sender ut et skjema der kunden skal rette opp sine opplysninger å sende det tilbake. På skjemaet har det med hensikt blitt gjort en eller annen skrivefeil for å lure bedrifter til å rette opp feilen. Ofte med en ekstremt liten tekst står det noe sted på skjemaet at signering og innsending av skjemaet vil innebære en bestilling av en oppføring på en verdiløs nettkatalog som ingen bruker.

Annonsesvindel

Annonsesvindel er i grunn veldig lik katalogsvindel, men her kjøper kunden en verdiløs annonse som få eller ingen leser, eller en annonse som aldri vil bli trykkt.

Denne typen av svindel er dominert av svenske bedrifter som mest sannsynligvis inngår i et nettverk/samarbeid som bruker akkurat den samme metoden, men med ulike produktsnavn.

Metoden går ut på følgende: En selger ringer opp en bedrift og spør ”om dere ønsker å annonsere hos oss videre?”. Da bedriften som blir oppringt aldri har hørt om dette produktet der de skal ha hatt en annonse sier i stort sett alle nei til videre annonsering. Selgeren sier da at ”for at alt skal bli riktig dokumentert må vi da sende over et skjema som bekrefter at vi avslutter annonseringen”. Dette skjemaet sendes da til bedriften på faks eller epost. Skjemaet som blir sendt over er ikke et skjema for å avslutte en annonsering, tvert imot – det er et skjema for bestilling av annonse! På skjemaet står diverse saker med stor og tydlig skrift, f. Eks. ”for videre annonsering får dere kontakte oss” eller ”annonsering avsluttes [dato]”, for å styrke det som tidligere ble sagt på telefon. Med utydelig informasjon framgår det dog at signering av skjemaet er en bestilling på en annonse i ulike antall perioder for eks antall  € pr periode. For eksempel kan det koste €998 pr periode i 10 perioder. Skjemaet er også skrevet med blandet svensk/engelsk og ibland norsk og prisettingen i € pr periode er kun for å gjøre det vanskelig for kunden at få grep om omfanget av bestillingen (som de ikke engang vet er en bestilling).

En annen form for annonsesvindel som brukes av en bedrift på vår svarteliste er at de selger en annonseplass på ”plastomslag tilpasset telefonkatalogen”. Eniro har ikke noe slik samarbeide og har ikke noe plastomslag på sine kataloger. Firmaet som selger disse annonsene hevder de sender ut et plastomslag som folk selv kan sette på sin telefonkatalog. Hvordan disse sendes ut eller hvor mange som får dette fine produktet er uklart.

Domenesvindel

Domenesvindel har vært en stor kategori i Sverige i mange år og har i senere tid også begynt i Norge i stort omfang. Denne kategorien domineres også av svenske svindelbedrifter som ser det norske markedet som et ”ferskt marked” å starte på nytt i.

Metoden som brukes er som følger: En selger ringer opp og sier at de har blitt kontaktet av en aktør som ønsker å kjøpe den samme domenen som den bedriften de ringer til allerede har, men da ikke med .no men med .com/.net/.org/.biz osv. Selgeren hevder da til bedriften som eier .no adressen at de har ”førsterett” å kjøpe disse andre domenene, som er grunnen til at selgeren tar kontakt. Dette må da skje nå med en gang ellers vil andre firmaet få kjøpe adressene. Her varierer det litt mellom de ulike svindelbedriftene hvilke salgsargumenter de bruker får å virkelig få kunden til å kjøpe, fra at domenet vil brukes til pornografi/ulovlige aktiviteter, til at den vil brukes av konkurrenter for å svartmale firmaet. Tyngden legges på at kunden ikke kan ta tid til å vurdere eller sjekke opp noe om dette uten må ta en avgjørelse NÅ. Prisen pr domene varierer mellom svindelbedriftene, men er alltid til en ekstremt høy pris, flere 100-tals prosent over normale markedspriset, f. Eks. 1990 kr pr domene istedet for normale 99 kr.

En del av bedriftene registrerer domenene som blir kjøpt og peker de til kundens hjemmeside, noe som gjør det vanskelig for kunden å bestride kravet da de faktisk har fått de domenene de har kjøpt.

De fleste gjør som regel ingenting og kunden mottar ikke noe i retur for sine penger.

Utsendelse av falske fakturaer

Utsendelser av falske fakturaer innebærer at svindlerne sender ut massevis av fakturaer til bedrifter de aldri har vært i kontakt med, i håp om at de ved en feil betaler fakturaen. Produktet som det faktureres for er veldig varierte, alt fra programvarer til PC:n, webhotell til julegaver og kontorsvarer.

Her finnes det to typer, de som sender ut rene falske fakturaer som det foreligger betalingskrav på, og de som sender ut tilbud maskerte som faktura med ferdig giroblankett.

De som sender ut rene falske fakturaer med betalingskrav begår et lovbrudd. De som med liten tekst noe sted klargjører at dette er et tilbud og at betaling er frivillig, unngår lovbrudd  (men det kan fortsatt stride mot markedsføringsloven) . På senere år har derfor de fleste av disse utsendelsene vært av den senere typen.

Nyttig informasjon for å unngå svindel!

Her følger noen viktige råd vi på Trygg Handel ønsker å gi til norske bedrifter.

Hvordan oppdager man at en faktura er falsk?
 • Kontroller om du tidligere har fått faktura fra samme avsender, og kontroller også om det er samme kundenummer, kontonummer og referanser.
 • Kontroller at faktureringsperioden stemmer overens med eventuelle tidligere fakturaer.
 • Ved mistanke: kontroller bedriftlogoen, farger, layout og øvrige opplysninger nøye.
 • Kontakt oss på Trygg Handel; så hjelper vi deg om du er usikker.
Hvordan avslører man en useriøs katalogselger?
 • Hvor stort opplag har de? (sjekk deres hjemmeside, og se om de i det hele tatt leverer noen tjeneste som minner om seriøs).
 • Når skal oppføringen komme?
 • Hvordan distribuerer de sin katalog, og hvor blir den distribuert?
 • Er firmaet registrert i Brønnøysund?
 • Hva er prisen for oppføringen?
 • Be om få tilsendt ett eksemplar av katalogen INNEN dere tar en beslutning!
 • Kontroller om katalogen er oppført hos Trygg Katalog
 • www.tryggkatalog.no
Hvordan avbestiller man en useriøs annonse?
 • Dra en diagonal strek over  mottatt dokument, og skriv ”faktura bestrides”.
 • Du skal aldri skrive din signatur på noe som helst! Om du vil oppgi ditt navn, gjør dette via vanlig tekst (ikke håndskrift). Dette er for at eventuelle svindlere ikke skal ha noen mulighet til å forfalske din signatur. Bruk heller aldri firmaets stempel på noen dokumenter.
 • Ta alltid vare på en kopi av dokumentene, samt eventuelle notater som er gjort på/i disse.
 • Send tilbake kopi av dokumentene via fax eller vanlig post.
Om du tross alt har fått en falsk faktura:
 • Ta en kopi av fakturaen.
 • Politianmeld saken, og be om en kopi på at anmeldelsen er gjort.
 • Dra en diagonal strek over fakturaen og skriv: ”Bestrides, saken er politianmeldt”.
 • Returner en kopi til avsenderen. Bruk ikke signatur eller noen form for håndskrift. Skriv kun som ren tekst på en PC eller en mobiltelefon.
 • Informer Trygg Handel på telefon, fax eller epost.
 • Betal aldri for noe du ikke har bestilt!
For å beskytte ditt firma mot ytterligere annonse og fakturasvindlere, bør du følge disse rådene:
 • La én person ha ansvar for all fakturabehandling. Kopi av bestillinger som gjøres av andre i firmaet, skal alltid videresendes til fakturaansvarlig, slik at denne kan kontrollere fakturaen når den blir mottatt.
 • Bestem hvem som skal ha beslutningsansvar på firmaets vegne, og kan tegne avtaler og gjøre bestillinger.
 • Oppnevn en erstatter ved ferie og sykdom. Denne må selvsagt settes grundig inn i rutiner og systemer.
 • Informer alle ansatte om hvilke rutiner og regler som gjelder. Informer dem også om at de skal henvende seg til Trygg Handel ved minste mistanke om svindelforsøk.
 • Før opp en liste over betrodde leverandører, deres organisasjonsnummer og kontonummer. Alle fakturaer som ikke stemmer i forhold til denne listen bør kontrolleres nøye.
 • Henvis alle salgssamtaler fra ukjente aktører til Trygg Handel (gjelder for medlemmer), så kontrollerer vi tilbudet og sender det til dere på epost.
 • Les nyhetsbrev fra oss i Trygg Handel (hvis dere er medlem). Vi gir løpende informasjon angående de nyeste metodene svindlerne benytter.
 • Gå inn på svartelisten på vår hjemmeside regelmessig. Den oppdateres flere ganger i måneden; med navn og informasjon om svindelbedrifter.