Profinn.no

Konto: SE0780000832799238173315 / SE6095000099603405993688

 

Profinn.no - "klassisk" annonse-svindel fra Sverige

På vår svarteliste, i hvertfall de seneste to årene, har dere alltid kunnet lese hvilket firma som står bak hvert svindelprodukt/tjeneste. Dette skyldes at vi alltid ønsker en reel faktura før vi legger opp en advarsel slik at vi kan følge penge-strømmen og unngå å "henge ut" feil firma - da det finnes enkelte svindlere som bruker seriøse selskapers bedriftsinformasjon ved kontakt med "kunder" (les: offer) - men som senere vises å faktureres fra et helt annet selskap.

I starten av denne advarselen hadde vi tenkt å gjøre noe som vi ikke ofte gjør - nemlig å advare mot produktet Profinn.no, uten å kjenne til selskapet som fakturerte. Dette skyldes ikke i at vi ikke hadde kopi av fakturaer for produktet, men at fakturaene ikke innehold noen som helst informasjon om hvilket selskap som stod bak svindelen.

Det eneste som står på fakturaene er følgende:

Beskrivelse                  Perioder        Pris per enhet                Total
Aktiv marknadsføring     5 (av 10)        8990,00                        44950,00

(dette er faktura 1 av 2, da totalprisen er 89 990 kr, men kan også være så høy som 99 990 kr)

Profinn.no
Box 863
114 79 Stockholm

Epost: info@profinn.no        Tel: +47 85 23 06 41
Webb: www.profinn.no        Fax: +47 85 23 06 42

IBAN: SE07 8000 0832 7992 3817 3315
SWIFT/BIC: SWEDSESS


Da det ikke finnes noen bedrift registrert på adressen oppgitt ovenfor gav det oss ikke mye å gå på. Ikke heller tlf- eller faksnummer gir noen treff i nummeropplysninger (nummer som starter på "85" er oftest registrert av aktører utenfor Norge).

Et gjennombrudd i denne saken kom når vi fikk seneste fakturakopien fra et medlem, der Profinn.no nemlig hadde skiftet fra den tidligere bankkontoen i Swedbank til et konto i Nordea, med følgende konto/IBAN-nummer:

IBAN: SE60 9500 0099 6034 0599 3688
SWIFT/BIC: NDEASESS

Vi kontaktet derfor Swedbank og stilte spørsmål til om kontoen hadde blitt fryst/nedstengt. De kunne ikke bekrefte dette offisielt, men med tanke på at Profinn.no skiftet kontonummer og at Swedbank bekreftet at det hadde vært aktivitet rundt kontoen, så er dette en mulig hypotese.

Etter dette kontaktet vi Nordea og la frem samme fakta - at en ukjent svensk aktør sender fakturaer til norske bedrifter uten noen som helst informasjon om avsender - og det eneste som finnes er en bankkonto hos de.

Kort fortalt, uten å gå inn i detalj, fikk vi endelig et firmanavn - nemlig SMA Trading AB med svensk organisasjonsnummer 556837-9449. (firma-informasjon)

Dette er en bedrift som har virksomhetsbeskrivelse:
"Bolaget ska bedriva bemanning, uthyrning av personal inom bygg och lokalvård. Bolaget ska även köpa och sälja nya och begagnade bilar samt import och export av nya och begagnade bilar samt import och export av livsmedelsprodukter och därmed förenlig verksamhet. Catering."

Vi ser ikke hvordan dette helt henger sammen med salg av annonser på et nettsted.

Beskrivelsen som finnes på Bilweb.se stemmer mye bedre overens med virksomhetsbeskrivelsen: "SMA Trading AB säljer bilar i Sollentuna, Stockholms län."

I de svenske registrene er SMA Trading AB registrert på adressen:
Trollvägen 20
191 63 Sollentuna

På den samme adressen finnes også et enkeltpersonforetak, men vi finner ikke noen kobling mellom disse bedriftene.

SMA Trading AB har både et Bank-giro og et "PlusGiro":
Bank-giro: 754-5379
PlusGiro: 59 93 68-8

Noe som "stikker ut" her er at begge disse står registrert med en dansk adresse:
Kronprinsessegade 18
1306 Köpenhamn K

Samme adresse oppgis også her ved treff på Google.

Noen forklaring til dette?

De to personene som står på bedriften i dag er veldig nylig tilsatte. Så sent som 25-09-2013 kom følgende ærende inn til det svenske Bolagsverket:
Ändring av bolagsordning   
Ändring av säte   
Ändring av företrädare/firmateckning   
Ändring av objektets postadress

Vi vet altså at bedriften skiftet i stort sett alt man kan skifte i en bedrift (foruten om firmanavn og Org. nr), noe som kan forklare adresseendringen. Spesielt trolig er dette da to dansker tidligere satt i styret for bedriften.

Dog har det svenske Bolagsverket kommet med flere anmerkninger mot forandringene i selskapet, noe som bedriften har frem til den 22.10.2013 med å besvare.

Svindelmetoden Profinn.no bruker, er akkurat den samme som for de aller fleste andre svenske annonse-svindlerne dere kan lese om på vår svarteliste - de ringer deg opp, ber deg å signere et skjema pr faks eller ber deg svare "ok" på en epost for å avslutte et engasjement som de hevder dere har vært med på tidligere - men i realiteten vil signering innebære en bestilling av annonser på mellom 80 til 100 000 kr på verdiløse nettsider.

Hvis muligheten byr seg og telefonen din tillater det, vil vi oppmuntre samtlige til å gjøre et opptak på salgsamtalen, eventuelt henvise selger til Trygg Handel på tlf.nr 3100 3100, slik at vi kan gjøre et opptak.
(hvis du er usikker på om dette er lovlig uten å spørre motparten om du har lov å ta opp samtalen, så er det fult lovlig å ta opp alle samtaler der du selv er èn av partene som deltar i samtalen!)

Husk å laste ned vår mobil-applikasjon som advarer mot telefonselgere og svindlere - slik Profinn.no. Da svindlerne stadig kommer på nye måter å lure norsk næringsliv for penger - arbeider vi og for å komme på nye måter å advare mot svindlerne!

Slik ser skjemaet som Profinn.no sender ut - og som du absolutt ikke skal signere!

Profinn.no

SMA Trading AB

Adresse
Box 863
SE-114 79 Stockholm


CAPTCHA

Kun seriøse henvendelser fra verifiserbare navn vil bli besvart.

Trygg Handel vil aldri spre/selge deres epost videre til tredjepart eller på annen måte bruke deres epost til annet enn til direkte kommunikasjon

Du ønsker å lese en artikkel på Trygg Handels Svarteliste over useriøse selskaper og svindelaktører - kjempeflott!

Før du kan lese artikkelen ønsker vi at du godkjenner våre vilkår for tjenesten.

Vilkår for bruk Svartelisten eies i sin helhet av Trygg Handel AS. Informasjon som er publisert på Svartelisten er kun evnet for personlig bruk. Det er ikke tillatt å kopiere, dele eller på annen måte spre informasjon fra Svartelisten med kommersiell hensikt, uten skriftlig godkjennelse fra Trygg Handel AS.
Roger Illing la igjen en kommentar den 23 okt 2013 10:11:44
Hei. En av mine kolleger har mottatt en slik henvendelse, og signert denne for å få stoppet videre abonnement. Hva gjør vi nå? Vi ønsker selvfølgelig ikke å betale fakturaen pålydende kr. 44 950. For øvrig så er skjemaet vi fikk tilsendt, samt fakturaen, helt identisk med beskrivelsen ovenfor.
Trygg Handel svarte på en kommentar den 23 okt 2013 10:17:37
Hei, Vennligst ta kontakt med oss pr telefon (3100 3100) eller epost (support[at]trygghandel.no) så skal vi hjelpe dere med saken mot Profinn.

Legg til en kommentar

Trygg Handel vil aldri spre/selge deres epost videre til tredjepart eller på annen måte bruke deres epost til annet enn til direkte kommunikasjon