Grønnbedrift (gronnbedrift.no)

Konto: SE4350000000053081023343

 

Grønnbedrift er en svensk svindelaktør som vi hatt under loopen i lenger tid, da vi mottok en hel del klager på aktøren i 2013. Det avtok dog med klager før vi rakk å legge opp noen advarsel mot firmaet.

Klagene avtok omtrent samtidig som det kom inn en ny aktør på banen som vi derimot advarte mot den 11.11.2013, nemlig Nordeks - og som vi oppdaterte igjen 21.01.2014, da vi ble kjente med at de nå benyttet seg av en annen variant av navnet - NorDx.

Firmaet bak Nordeks/NorDx er MPW SCANDINAVIA AB som har følgende person som "Extern firmatecknare":
Janars, Rolf Mikael (50 år) - 1963-08-12 HUDIKSVALL
Extern firmatecknare

Om vi ser på hvilke andre bedrifter han også er aktiv i, finner vi en bedrift ved navn JGG Nordic AB:
Janars, Rolf Mikael (50 år) - 1963-08-12 HUDIKSVALL
Extern firmatecknare

Grunnen til at vi opplyser om dette er fordi at JGG Nordic AB er bedriften som fakturerer for "tjenesten" Grønnbedrift og det her over viser til koblingen mellom svindelproduktene Nordeks/NorDx og Grønnbedrift.

Vi har i det siste sett at aktøren fortsatt er aktive med svindelproduktet Grønnbedrift, så det er av den grunn vi gjør folk oppmerksomme på at de stadig selger verdiløse oppføringer på sitt nettsted.

Det Grønnbedrift fakturerer for er en "Profilering på Grønn Bedrift" for varierende beløp, oftest mellom 5-20 000 kr pr måned, for en oppføring på nettsiden gronnbedrift.no.

Ser vi på nettsidene til aktøren blir vi ikke særlig imponerte. Som en test tar vi å klikker oss inn på siden "Miljøutmerkelse" og kopierer øverste delen av teksten og gjør et søk på google, som viser at i stort sett hele teksten er kopiert fra andre nettsider.

Findexa Forlag AS drifter den seriøse tjenesten Miljøindex, og de skriver følgende på sine nettsider:

"Se opp for svindlere
Noen benytter svært likt navn mens andre også poengterer at de ringer fra Miljøindex. (Eksempelvis; Nordeks.no, Nordiskmiljoindex.com, Gronnbedrift.no). Det er kun gjennom Findexa Forlag AS man kan opprette et medlemskap på Miljøindex.Vi ønsker derfor å gjøre oppmerksom på at Findexa Forlag AS kun ringer fra norske nummer. Om du skulle bli oppmerksom på imitasjoner, ta kontakt med oss snarest. Dette ser vi på som høyst alvorlig og har politianmeldt forholdet."

Grønnbedrift har også koblinger til mange andre svindelaktører fra Sverige og inngår i et større nettverk som strekker seg helt til aksjebørsen i Stockholm. Ikke kast bort tid og penger på Grønnbedrift.

Grønnbedrift (gronnbedrift.no)

JGG Nordic AB

Adresse
Boks 749
SE-114 79 Stockholm


CAPTCHA

Kun seriøse henvendelser fra verifiserbare navn vil bli besvart.

Trygg Handel vil aldri spre/selge deres epost videre til tredjepart eller på annen måte bruke deres epost til annet enn til direkte kommunikasjon

Du ønsker å lese en artikkel på Trygg Handels Svarteliste over useriøse selskaper og svindelaktører - kjempeflott!

Før du kan lese artikkelen ønsker vi at du godkjenner våre vilkår for tjenesten.

Vilkår for bruk Svartelisten eies i sin helhet av Trygg Handel AS. Informasjon som er publisert på Svartelisten er kun evnet for personlig bruk. Det er ikke tillatt å kopiere, dele eller på annen måte spre informasjon fra Svartelisten med kommersiell hensikt, uten skriftlig godkjennelse fra Trygg Handel AS.

Relaterte artikler

Advarsel mot Nordeks - Norsk miljø- og kvalitetindeks

Vi har den siste tiden mottatt et stort antall klager på et produkt ved navn "Nordeks", som skal være en så kallet "ISO-katalog" over sertifiserte bedrifter.

Les vår advarsel på svartelisten her.

Les mer

Legg til en kommentar

Trygg Handel vil aldri spre/selge deres epost videre til tredjepart eller på annen måte bruke deres epost til annet enn til direkte kommunikasjon