Det serbiske firmaet (med svensk kobling) OBDUCAT D.O.O har nylig gjort en større utsendelse av falske fakturaer merket med FileMaker.

Les vår advarsel her.