Skjemaet som blir sendt ut gjelder en registrering i WTP sin database over varemerker.

Les vår advarsel her.