Førstehjelputstyr

Coronakrisen utnyttes av svindelbande: falske fakturaer for førstehjelputstyr og Antibac i omløp!

Les vår advarsel her.

Legg til en kommentar

Trygg Handel vil aldri spre/selge deres epost videre til tredjepart eller på annen måte bruke deres epost til annet enn til direkte kommunikasjon