Vær oppmerksom på «fornyelseskjema» fra Levin Nyman & Partners

Levin Nyman & Partners er et svensk-registrert selskap etablert i 2020, som angivelig hjelper bedrifter med å registrere og beskytte varemerkene sine i en rekke europeiske land. Disse sender nå ut et «fornyelseskjema» til norske bedrifter som er varemerkeinnehavere med en registrering som vil utløpe de nærmeste to årene.

I tillegg til en stiv pris, i forhold til å gjøre dette selv direkte med Patentstyret, finnes det flere ting rundt utsendelsen og selskapet som gjør at varsellampene lyser.

Vi har tidligere advart mot diverse aktører som har drevet med «varemerke-svindel» på vår svarteliste, og et fellestrekk for disse er at de forsøker å presentere henvendelsen slik at mottaker skal tro at dette er den «offisielle» måten å fornye varemerkeregistreringen sin på. Vi kan se den samme fremgangsmåten i skjemaet fra Levin Nyman & Partners. Beskrivelser som «Fornyelseprosessen starter:», «Vær oppmerksom på at dine eksklusive varemerkerettigheter kan bortfalle dersom det ikke fornyes i tide.» m.fl understreker akkurat dette.

På utsendt skjema oppgir de en adresse i Norge som går til et kontorfellesskap i Haugesund, men det er ikke registrert noe selskap her. På hjemmesiden til aktøren oppgir de den uspesifikke adressen «Youngstorget 0028 Oslo». Domenet til hjemmesiden er registrert anonymt.

Selskapet er også oppført på Svensk Handel sin varslingsliste i Sverige, og har mindre positive omtaler på Googleprofilen sin etter tidligere utsendelser av «tilbudsfakturaer» til svenske bedrifter.

Slik ser skjemaet som Levin Nyman & Partners sender til norske bedrifter ut: