Norsk Bedriftsinformasjon

Konto: NO- Norge

Publisert: 07.06.2023

Gjenganger på svartelisten med nye falske fakturaer - pass på krav fra Norsk Bedriftsinformasjon!

Dette blir syvende gangen vi advarer mot bedrageriforsøkene av samme bakmann. Siste advarsel var i november 2022 mot selskapet Mova Norge AS, som da ønsket betalt for "Kampanjetilbud TBINFO SMS-tjeneste 12 mnd".

Nå sender de ut fakturaer med navnet Norsk Bedriftsinformasjon AS, til tross for at de fortsatt heter Mova Norge AS i Brønnøysundregistrene. Fakturaen har en logo med Norsk Bedriftsinformasjon som tidligere har blitt brukt i et annet svindelopplegg under navnet "Trygge Bedrifter". De skulle angivelig hjelpe bedrifter til å unngå svindel, ved å sende ut falske fakturaer til sine tiltenkte "kunder".

Nye "Norsk Bedriftsinformasjon" beskriver tjenesten de fakturerer for som "Abonnement NBEDRIFT 12 mnd." til litt forskjellige priser. Prisen varierer fra 1 188 kr til 2 388 kr. Det fremgår ikke på fakturaen hva dette abonnementet innebærer. På det første eksemplaret vi fikk, sto teksten:

"For spørsmål, eller hvis dere mener dere har fått fakturaen ved en feil, vennligst henvend dere til oss enten på telefon 33505567 eller på e-post: support@tbinfo.no. Vi anbefaler å sende oss en e-post for raskere behandling."

På senere kopier vi har fått tilsendt, har dette blitt endret til:

"Dette er kun en tilbudsfaktura som er vedlagt tilbud sendt på e-post til deres e-postkonto. Denne har ingen betalingstvang og kan betraktes som et tilbud til dere angående våre tjenester, som er beskrevet i den tilhørende e-posten. Send oss gjerne en e-post eller ring oss hvis dere har spørsmål om våre tjenester. Igjen, dette er kun et tilbud og medfører ingen betalingstvang."

Dette til tross for at det største skriftsnittet på arket er ordet "FAKTURA".

Lignende tekst sto også på tidligere utsendelser, men mottakerne som sendte inn kopier til oss hadde aldri mottatt noen "tilhørende e-post" med informasjon – de fikk kun fakturaen.

Heller ikke denne gangen har det blitt sendt ut informasjon på e-post. Hensikten med disse utsendelsene er at de skal bli lagt til betaling i en ellers hektisk hverdag, noe som dessverre skjer alt for ofte.

Telefonnummeret 33505567 er ikke registrert, og tbinfo.no, som er domenet for e-post-kontakt, mangler nettside og er registrert privat.

Akkurat når vi skriver denne advarselen, mottar vi en anmeldelse fra en bedrift som har mottatt en utsendelse i slutten av mai måned, men med det gamle navnet Mova Norge AS, datert noen dager før den første vi har for Norsk Bedriftsinformasjon. Det er kun et par ord som skiller mellom de to forskjellige utsendelsene.

Vi anbefaler alle mottakere å anmelde dette til politiet som et bedrageriforsøk. Vi oppfordrer dere til å også sende en kopi til oss, slik at vi kan føre statistikk og holde advarselen oppdatert når bedrifts- eller betalingsopplysninger endres.

-

Norsk Bedriftsinformasjon

Norsk Bedriftsinformasjon AS / Mova Norge AS

Adresse
Damholtveien 6
1870 ØRJE


CAPTCHA

Kun seriøse henvendelser fra verifiserbare navn vil bli besvart.

Trygg Handel vil aldri spre/selge deres epost videre til tredjepart eller på annen måte bruke deres epost til annet enn til direkte kommunikasjon

Du ønsker å lese en artikkel på Trygg Handels Svarteliste over useriøse selskaper og svindelaktører - kjempeflott!

Før du kan lese artikkelen ønsker vi at du godkjenner våre vilkår for tjenesten.

Vilkår for bruk Svartelisten eies i sin helhet av Trygg Handel AS. Informasjon som er publisert på Svartelisten er kun evnet for personlig bruk. Det er ikke tillatt å kopiere, dele eller på annen måte spre informasjon fra Svartelisten med kommersiell hensikt, uten skriftlig godkjennelse fra Trygg Handel AS.

Legg til en kommentar

Trygg Handel vil aldri spre/selge deres epost videre til tredjepart eller på annen måte bruke deres epost til annet enn til direkte kommunikasjon