Trygg Handels svarteliste

Trygg Handels svarteliste

Her kan dere se hvem som er aktive svindlere eller driver med villedene markedsføring i markedet om dagen. Advarslene bygger først og fremst på informasjon fra våre medlemmer, men også fra direkte kontakt og eksterne informasjonskilder. Her under kan dere klikke på "Kriterier for svartelisten" for å lese disse.

Trygg Handel AS eier informasjonen på Svartelisten i sin helhet, og spredning av informasjon uten å henvise til Trygg Handel som kilde er ikke tillatt.

Under hver bedrift kan man legge inn en kommentar om sin egen opplevelse med den aktuelle bedriften.

Som medlemmer kan dere alltid kontakte vår kundeservice via epost eller telefon (3100 3100) for direkte og personlig service. Vi hjelper dere med håndtering og bestridelse av fakturaer og bestillinger!

Kriterier for svartelisten

Campingguiden.no - Fylkesguiden.no

Kontonummer: 1503.24.61406

Publisert: 27.04.2018

Vær oppmerksomme på fakturaer gjeldende Campingguiden.no og Fylkesguiden.no

Bedriften Kartforlaget AS (tidlig. Poi nordic AS) har vært formål for klager fra våre medlemsbedrifter over en lengre periode, men med økende frekvens i 2018. Aktøren drifter sidene/tjenestene Campingguiden.no og Fylkesguiden.no, og vi ønsker å understreke at denne advarselen ikke begrunner seg i tjenestenes nytteverdi, men basert på useriøse faktureringsrutiner og manglende grunnlag for utsendte faktura.

Aktøren har hittil unnlatt å presentere gyldig grunnlag for utstilte fakturaer, og oftest møtes våre innsigelser mot kravene med uteblivende svar fra aktøren.

På utstilte faktura til campingplasser står det oppført "campingguiden.no" og "Norsk Campingguide.no". Nettadressen til "Norsk Campingguide.no" er egentlig "norskcampingguide.no" og er en "speil-side" (identisk side) til den andre nettadressen- Campingguiden.no. Dette er problematisk og villedende, da Norsk Campingguide er en tjeneste som leveres av NHO Reiseliv på nettsiden camping.no. Dette mener vi er grunn til at Kartforlaget AS valgt å legge til denne "skrivefeilen" i nettadressen på faktura - for å spille på navnelikhet med NHO Reiseliv sin tjeneste. NHO Reiseliv bekrefter ovenfor Trygg Handel at de også mottatt flere klager på denne aktøren fra medlemsbedrifter som mottatt faktura uten å ha foretatt noen bestilling.

Dette er ikke den eneste "navnelikheten" aktøren har misbrukt. På en del fakturaer, spesielt de markert med Fylkesguiden.no, står det oppført en produktbeskrivelse "tryggerehandel.no". På denne nettsiden, som er en enkel Wordpress-blogg, står bland annet følgende:

"Velkommen til Tryggerehandel.no

Tryggerehandel.no tilbyr en tjeneste som gjør deres arbeid tryggere og enklere.  Som kunde hos oss vil du slippe å diskutere med telefonselgere og få hjelp med å velge riktig markedsføring."

I tillegg til åpenbar renomêsnylting av vårt varemerke, har vi liten tro at aktøren har som formål å faktisk levere en slik tjeneste.

Vi anbefaler alle som mottar en faktura fra Kartforlaget AS, under Fylkesguiden.no eller Campingguiden.no, å granske om det faktisk foreligger en bestilling av tjenesten. Dere kan alltid kontakte oss for hjelp og bistand til fakturatvister og oppsigelse av avtaler.

 

Campingguiden.no - Fylkesguiden.no

Kartforlaget AS (tidlig. Poi nordic AS)

Adresse
Pb. 6924 St. Olavsplass
0130 OSLO

  • Organisasjonsnummer: 995081105
  • Telefon: 40556896
  • Epost: post@poinordic.no
  • Url: www.campingguiden.no
  • Url 2: www.fylkesguiden.no
CAPTCHA

Kun seriøse henvendelser fra verifiserbare navn vil bli besvart.

Trygg Handel vil aldri spre/selge deres epost videre til tredjepart eller på annen måte bruke deres epost til annet enn til direkte kommunikasjon

Legg til en kommentar

Trygg Handel vil aldri spre/selge deres epost videre til tredjepart eller på annen måte bruke deres epost til annet enn til direkte kommunikasjon