Trygg Handels svarteliste

Trygg Handels svarteliste

Her kan dere se hvem som er aktive svindlere eller driver med villedene markedsføring i markedet om dagen. Advarslene bygger først og fremst på informasjon fra våre medlemmer, men også fra direkte kontakt og eksterne informasjonskilder. Her under kan dere klikke på "Kriterier for svartelisten" for å lese disse.

Trygg Handel AS eier informasjonen på Svartelisten i sin helhet, og spredning av informasjon uten å henvise til Trygg Handel som kilde er ikke tillatt.

Under hver bedrift kan man legge inn en kommentar om sin egen opplevelse med den aktuelle bedriften.

Som medlemmer kan dere alltid kontakte vår kundeservice via epost eller telefon (3100 3100) for direkte og personlig service. Vi hjelper dere med håndtering og bestridelse av fakturaer og bestillinger!

Kriterier for svartelisten

Sky Office World

Konto: ES- Spania

Publisert: 22.10.2020

Pass på sleipe svindefakturaer merket med Sky Office World!

Flere norske bedrifter har de seneste dagene mottatt det som ser ut til å være en faktura fra "Sky Office World", for noe de kaller "DATAFLEX CORPORATE OFFICE SUITE" til en kostnad av 905 Euro (nesten 9 900 KR). Utifra det som fremkommer på arket og på avsenders egen hjemmeside (skyofficeworld.com) så er det ikke mulig å skjønne hva denne pakken angivelig skal inneholde.

Til tross for at utsendelsen ser ut som en faktura, står det spesifisert med knøttliten skrift (på engelsk) at dette kun er å anse som et tilbud, og at betaling er helt frivillig. Flere vil nok kunne trenge et forstørrelsesglass for å kunne lese denne lille teksten. Vi på Trygg Handel anser dette for å være et rent svindelforsøk og direkte brudd på markedsføringsloven § 26.Villedende forretningsmetoder og §27 - Utilstrekkelig veiledning mv. Vi tør påstå at hele hensikten med utsendelsen er at den skal forveksles med en faktura og at folk derfor lar seg geleide til å utføre en betaling.

Selskapet som skal motta betalingen heter Netpay Europe S.L og ble registrert den 10.02.2020 i Barcelona, Spania.

Vi har gjentatte ganger tidligere advart mot tilsvarende utsendelser under andre navn, men som stammer fra den samme svindelbanden. Bedriftene de har operert med har enten vært registrert i Barcelona (6 stk.) eller Madrid (2 stk.). Ved hver utsendelse setter de opp en nettbutikk som fungerer som en fasade for svindelen, og som kan brukes som mulig forsvar ved rettslig pågang. Bedriften som fungerer som betalingsmottaker blir satt opp som en uavhengig tredjepart som påstår å tilby betalingsløsninger og andre finansielle tjenester, men også dette er kun en tom fasade for å motta utbyttet fra svindelen.

Et par eksempler på tidligere utsendelser er:
OfficeDirect (Direct Payment Service S.L.)
GlobalExpress (First Payment Service S.L)
Office World (Direct Payment Service S.L.)
OfficeConnectStore (PAX Direct)
Officemart (First Payment Service S.L)
OfficeSmart (Nexta Direct S.L.)

Vi anbefaler mottakere av svindelfakturaene om å anmelde forholdet til politiet, og gjerne sende oss en kopi av faktura for statistikkføring.

 

Sky Office World

Netpay Europe S.L

Adresse
Gran Via Carlos IIII 98
ES-08028 Barcelona, Spain


  • Organisasjonsnummer: CIF B-67588954
  • Epost: info@skyofficeworld.com
  • Url: www.skyofficeworld.com
CAPTCHA

Kun seriøse henvendelser fra verifiserbare navn vil bli besvart.

Trygg Handel vil aldri spre/selge deres epost videre til tredjepart eller på annen måte bruke deres epost til annet enn til direkte kommunikasjon

Du ønsker å lese en artikkel på Trygg Handels Svarteliste over useriøse selskaper og svindelaktører - kjempeflott!

Før du kan lese artikkelen ønsker vi at du godkjenner våre vilkår for tjenesten.

Vilkår for bruk Svartelisten eies i sin helhet av Trygg Handel AS. Informasjon som er publisert på Svartelisten er kun evnet for personlig bruk. Det er ikke tillatt å kopiere, dele eller på annen måte spre informasjon fra Svartelisten med kommersiell hensikt, uten skriftlig godkjennelse fra Trygg Handel AS.

Legg til en kommentar

Trygg Handel vil aldri spre/selge deres epost videre til tredjepart eller på annen måte bruke deres epost til annet enn til direkte kommunikasjon