GO OfficeStore

Konto: ES- Spania

Publisert: 07.06.2022

Pass på sleipe svindelfakturaer merket med GO OfficeStore!

Flere norske bedrifter har de seneste dagene mottatt det som ser ut til å være en faktura fra "GO OfficeStore", for noe de kaller "TRED PRO DATA MGMT OFFICE SUITE" til en kostnad av 885 Euro (nesten 9 900 KR). Utifra det som fremkommer på utsendt "faktura" så er det ikke lett å skjønne hva denne pakken angivelig skal inneholde.

Til tross for at utsendelsen ser ut som en faktura, så står det spesifisert med knøttliten skrift (på engelsk) at dette kun er å anse som et tilbud, og at betaling er helt frivillig. Flere vil nok kunne trenge et forstørrelsesglass for å kunne lese denne lille teksten. Vi på Trygg Handel anser dette for å være et rent svindelforsøk og direkte brudd på markedsføringsloven § 26.Villedende forretningsmetoder og §27 - Utilstrekkelig veiledning mv. Vi tør påstå at hele hensikten med utsendelsen er at den skal forveksles med en faktura og at mottaker derfor lar seg geleides til å utføre en betaling.

Selskapet som skal motta betalingen heter ArgoPay Services S.L og ble registrert den 03.11.2021 i Barcelona, Spania.

Vi har gjentatte ganger tidligere advart mot tilsvarende utsendelser under andre navn, men som stammer fra den samme svindelbanden. Bedriftene de har operert med har enten vært registrert i Barcelona (7 stk.) eller Madrid (2 stk.). Ved hver utsendelse setter de opp en nettbutikk som fungerer som en fasade for svindelen, og som kan brukes som mulig forsvar ved rettslig pågang. Bedriften som fungerer som betalingsmottaker blir satt opp som en uavhengig tredjepart som påstår å tilby betalingsløsninger og andre finansielle tjenester, men også dette er kun en tom fasade for å motta utbyttet fra svindelen.

Et par eksempler på tidligere utsendelser er:
OfficeDirect (Direct Payment Service S.L.)
GlobalExpress (First Payment Service S.L)
Office World (Direct Payment Service S.L.)
OfficeConnectStore (PAX Direct)
Officemart (First Payment Service S.L)
OfficeSmart (Nexta Direct S.L.)
Sky Office World (Netpay Europe S.L)

Vi anbefaler mottakere av svindelfakturaene om å anmelde forholdet til politiet, og gjerne sende oss en kopi av faktura for statistikkføring.

GO OfficeStore

ArgoPay Services S.L

Adresse
Avenida Diagonal 468
ES-08006 Barcelona, Spain


  • Organisasjonsnummer: CIF-B67700724
CAPTCHA

Kun seriøse henvendelser fra verifiserbare navn vil bli besvart.

Trygg Handel vil aldri spre/selge deres epost videre til tredjepart eller på annen måte bruke deres epost til annet enn til direkte kommunikasjon

Du ønsker å lese en artikkel på Trygg Handels Svarteliste over useriøse selskaper og svindelaktører - kjempeflott!

Før du kan lese artikkelen ønsker vi at du godkjenner våre vilkår for tjenesten.

Vilkår for bruk Svartelisten eies i sin helhet av Trygg Handel AS. Informasjon som er publisert på Svartelisten er kun evnet for personlig bruk. Det er ikke tillatt å kopiere, dele eller på annen måte spre informasjon fra Svartelisten med kommersiell hensikt, uten skriftlig godkjennelse fra Trygg Handel AS.

Legg til en kommentar

Trygg Handel vil aldri spre/selge deres epost videre til tredjepart eller på annen måte bruke deres epost til annet enn til direkte kommunikasjon