Sertifikat Index

Konto: SE0880000810349347779036

 

Sertifikat Index (sertifikatindex.no) - enda et svindelprodukt relatert til "sertifiserings-tjenester" ifra svenske svindlere.

Når vi først fikk se kopi av faktura og bestillingsskjemaet sendt ut av Sertifikat Index, kjente vi øyeblikkelig igjen oppstillingen av utsendelsen. Den lignet en hel del på andre svindelprodukter vi advart om tidligere, som f. eks GrønnBedrift mfl.

Vi har fått inn flere klager på dette svindelproduktet og en av ofrene har gitt en meget presis oppsummering på hvordan fremgangsmåten er:

"Ble bedt om å gå inn på dette og signere for en gratis prøveperiode i dag 02.06.14. Fikk beskjed om at vi måtte signere med en gang slik at vi ikke skulle måtte betale 8995,- pr år for å stå i registeret deres.  Ingen hos oss kjenner til dette og ber dere sjekke det ut for oss..."

Vi har også andre medlemmer som mottatt disse "tilbudene" og/eller fakturaer, og prisen på 8 995 kr gjelder pr bransje, så mange får en faktura med 8 995 kr x antall bransjer, f. eks tre stk. som i eksempelfakturaen her under, utgjør dette en totalsum på 26 985 kr - for å stå oppført på en totalt verdiløs "sertifiserings-side" på nettet som ingen besøker eller kjenner til.

Så om ikke dette er nok, så fremkommer det i avtalevilkårene at dette er et abonnement med automatisk fornyelse (hvis ikke annet står oppført) og at dere ved signering forplikter dere til å si opp avtalen.
Hvis ikke avtalen sies opp i henhold til vilkårene, så pålegges dere automatisk fornyelse og en ny faktura.

"2. Avtale for annonsering
 [...] Dersom ikke avtalen sies opp skriftlig en måned før utløpet av kontrakten, forlenges kontrakten automatisk antall avtalt måneder av gangen med samme varsel. Oppsigelser skal være sendt skriftlig til sertifikatindex.no. Forlengning oppstår ikke om en tidsbestemt deltakelse er avtalt."
 
Når vi ser over bestillingsskjema (som er elektronisk), avtalevilkårene og på fakturaer, så legger vi fort merke til at det ikke står oppført hvilken bedrift det er som er ansvarlig for Sertifikat Index. Dette alene gir oss grunnlag til å konkludere med at dette er ren og skjær svindel - det finnes ikke noen seriøst bedrift der ute som ikke angir bedriftsnavnet sitt flere ganger i kjøpsprosessen, og ikke minst på en faktura! Det finnes kun en god grunn til hvorfor dette ikke fremkommer, og det er selvsagt fordi at svindlerne ikke ønsker at vi/dere skal vite hvem de egentlig er.

Vi gir dere herved en "tommelfingerregel" vi oppfordrer dere å følge - mottar dere en kontrakt eller en faktura der det ikke fremgår navn på den fakturerende parten - ta da utgangspunkt i at det kan være et direkte forsøk på bedrageri!

For de av dere som leser hele advarselen så vil dere se at ikke vi har gitt oss her, men at vi faktisk har fått svar på hvem det er som står bak og vi herved navngir dem i advarselen.

På fakturaen har de oppgitt følgende adresse:
Box 19562
104 32 Stockholm

Her lykkes vi bedre med å få frem noen opplysninger. Ved et spesifikk søk på kun adressen, får vi opp et treff på firmaet "IT-Merchandise Solutions AB" i Stockholm. Dette firmaet ble registrert i 2013, men da under navnet HGVS Group AB. Det var først den 14. mars 2014 som de skiftet navn til det nåværende.

Ser vi på historikken for personer som har vært involvert i bedriftsledelsen, så finner vi en interessant person. Han er tidligere styreleder og har i tillegg vært i styret for selskapet HGVS Sverige AB - men trekte ifra stillingen den 21. februar i år - kun 6 dager før domenet sertifikatindex.no ble registrert. HGVS Sverige AB fakturerte for produktet NorskeISO, som vi tidligere har advart imot.

Denne personen kan igjen kobles til en annen "kjent" person, gjennom firmaet "Möbelverkstan i Gävle AB" - personen er Rolf Mikael Janars. Vi skrev om han i vår advarsel mot GrønnBedrift, som ble fakturert av JGG Nordic AB. I den advarselen viste vi med hensikt til at det fantes indikasjoner på at disse hadde koblinger med andre svindelprodukter på vår svarteliste. (for mer informasjon, les vår advarsel mot GrønnBedrift her)

Gjennom disse tydelige koblingene kan vi altså ta Sertifikat Index "under samme kam" som:
 - NorskeISO
 - Nordeks/NorDx
 - GrønnBedrift

Vi kan konkludere med at dette ikke er noe nykommere inn i svindelbransjen, men at det er tidligere svindlere som kun har skiftet produktnavn (og bedriftsnavn i dette tilfellet).

Faktura fra Sertifikat Index ser slik ut:

Sertifikat Index

IT-Merchandise Solutions AB

Adresse
Box 19562
SE-10432 Stockholm


CAPTCHA

Kun seriøse henvendelser fra verifiserbare navn vil bli besvart.

Trygg Handel vil aldri spre/selge deres epost videre til tredjepart eller på annen måte bruke deres epost til annet enn til direkte kommunikasjon

Du ønsker å lese en artikkel på Trygg Handels Svarteliste over useriøse selskaper og svindelaktører - kjempeflott!

Før du kan lese artikkelen ønsker vi at du godkjenner våre vilkår for tjenesten.

Vilkår for bruk Svartelisten eies i sin helhet av Trygg Handel AS. Informasjon som er publisert på Svartelisten er kun evnet for personlig bruk. Det er ikke tillatt å kopiere, dele eller på annen måte spre informasjon fra Svartelisten med kommersiell hensikt, uten skriftlig godkjennelse fra Trygg Handel AS.

Relaterte artikler

Advarsel mot Grønnbedrift (gronnbedrift.no)

Grønnbedrift er en svensk svindelaktør som vi hatt under loopen i lenger tid, da vi mottok en hel del klager på aktøren i 2013. Det avtok dog med klager før vi rakk å legge opp noen advarsel mot firmaet.

Vi har i det siste sett at aktøren fortsatt er aktive med svindelproduktet Grønnbedrift, så det er av den grunn vi gjør folk oppmerksomme på at de stadig selger verdiløse oppføringer på sitt nettsted.

Les vår advarsel på svartelisten her.

Les mer

Legg til en kommentar

Trygg Handel vil aldri spre/selge deres epost videre til tredjepart eller på annen måte bruke deres epost til annet enn til direkte kommunikasjon